Ипсос България провежда изследване, чиито данни сочат, че погасяването на дълговете сред българите през последната година е с драстичен ръст. Покачването на дължимото от страна на кредитополучателите е значително и това, до известна степен рефлектира върху общия обем на възложените задължения.

Това, в никакъв случай не означава, че броят на хората, имащи задължения, се покачва. Напротив, той рязко спада в съпоставка с предходните няколко години. Това, което създава смут и безпокойство, е именно стойността на самите дългове, които не успяват да се погасят. Те са сравнително по-високи от изминалата година.

Сред тях най-голям е броят на потребителските кредити. Те са последвани от кредитните карти, които бързо успяват да ги настигнат. Най-незначителни са дълговете, обвързани с ипотечни кредити. Според експертите, клиентите в страната ни приоритетно обслужват заемите си за жилища. След изпълнение на задължението, те се впускат в погасяване и на останалите дългове.

Телекомите, от своя страна, сочат по-голям брой задлъжнели граждани, но в пъти по-малка стойност на самото задължение. Не се наблюдава, като цяло, натрупване на дългове.

Според данните на AKAБГ, тенденцията за продажба на дълговете е растяща. Сделките, които са сключени през последните месеци успяват да надхвърлят онези, осъществили се през изминалите две години.

Българите, които не успяват да заплатят своите задължения, могат да се разделят на две групи – едната е тази, към която се причисляват онези млади хора, изтеглили необмислен кредит, най-често потребителски. Те трудно съумяват да се справят с появилия се проблем. Към втората група спадат хората над 40 годишна възраст, които теглят кредит, с цел бизнес развитие, но плановете са им претърпели неуспех и те не успяват да покрият дълга.

Трудно погасяване на дълговете сред българите – драстичен ръст
4.55 (91%) 20 глас[а]

Още публикации