Плащането на сметките към телекомуникационните оператори определено не е приоритет на редовия български потребител. За първите две тримесечия на 2015г, телекомите са генерирали непогасени задължения на обща стойност 432 милиона лева, което говори за драстично увеличение, в сравнение с предходната година, когато несъбраните плащания са били 146 милиона лева.

Сериозният дефицит от непогасени сметки принуди телекомите, опериращи на родния пазар да увеличат търсенето на услугите на колекторски фирми за събиране на задълженията. Статистиката в бранша показва, че телефонните оператори са сред основните ползватели на специлизираните дружества за събиране на вземания, като делът на вземанията, в сравнение с общия процент на дълговете, възложени на колекторски фирми нараства от 18% на 44%, спрямо същия период на 2014г.

вземания на телекомиСлед телекомите, като най-активни в класацията на дружествата за събиране на задължения са банките, където общият обем несъбрани задължения от физически лица достигна цели 42%. Нарастване на несъбираемите вземания се наблюдава и при бизнеса, където общата междуфирмена задлъжнялост е нараснала до 74 милиона лева, спрямо 23 милиона за същия период на предходната година.

Ръстът на непогасени задължения, от страна на физически лица се дължи на лошото икономическо състояние в страната и липсата на финансова дисциплина от страна на потребителите. Нарастването на процента несъбираеми плащания доведе и до нарастване на броя на фирмите, специализирани в събирането на плащания.

Последните данни сочат, че над 15 са дружествата за събиране на вземания, към които фирмите с най-висок дял на просрочени плащания се обръщат за помощ, което представлява около 70% от общия брой на дружествата, регистрирани в Асоцияциятата на колекторските агенции в България (АКАБГ).

Дълговете, обработвани от колекторски фирми драстично нарастват, в сравнение с предходната 2014г, като общият обем на вземания за първото полугодие на настоящата година е достигнал 983 милиона лева, спрямо 820 милиона за същия период на предходната година.

Телекомите с несъбрани задължения на обща стойност 432 милиона
4.52 (90.4%) 25 глас[а]

Още публикации