Износът на български стоки за страните от ЕС бележи ръст, спрямо същия период на предходната година. Според данни на НСИ експортът на стоки за периода октомври 2015г – януари 2016г се е увеличил с цели 9%, достигайки обща стойност от 24,4 милиарда лева. Само за октомври ръстът на износа е 7.5% на годишна база, като основни търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Франция, Белгия и Румъния, формирайки 69.2% от общия експорт за страните от ЕС.

Данните на НСИ сочат, че търговията с така наречените трети страни бележи съвсем слаб ръст, достигайки едва 0.4%. Българският износ за страни извън европейския съюз възлиза на обща стойност от 15 милиарда лева за периода ноември 2015 – януари 2016г. Предварителните данни за общото нарастване на износа за изминалата година показват стойности от 5.3%.

търговия в ЕвропаОбщата стойност на стоките, изнесени както в страни от ЕС, така и за трети страни възлиза на 41.9 милиарда лева, което показва, че импортът на стоки в нашата страна все още надвишава износа, като проценти и парична стойност. За сравнение – стоките, които сме внесли през изминалата 2015г възлизат на обща стойност 47.4 милиарда лева.

Вносът на стоки в България също отбелязва увеличение, като процентът е 1.4 на сто, спрямо същия период на предходната година. Основни търговски партньори, от които внасяме стоки са Турция, Китай, Сърбия, Македония, САЩ и Сингапур, които си разделят си 54.1% от общия пазар в страната ни.

Данните за доброто състоянието на експорта в нашата страна са причина отрицателното вътрешнотърговско салдо да се свие с около 1.45 милиарда лева, в сравнение с предходната година. Експерти смятат, че ако се махнат разходите по транспорт и застраховки при вноса, дупката в търговията ще се свие до 2.268 милиарда лева. Като цяло, повишението при износа на български стоки се дължи на постепенното стабилизиране на икономиката на страната ни, както и на икономическото състояние в световен мащаб.

С 9% се е повишил износът на стоки за страни от ЕС
4.54 (90.71%) 28 глас[а]

Още публикации