Задълженията на държавата се равняват на 28.7% от брутния вътрешен продукт на страната, като данните сочат, че само за първото полугодие на настоящата година, те са достигнали 12.257 милиарда евро, като само няколко месеца по-рано – в края на 2014г те са възлизали на стойност 11.300 милиарда евро.

Последните данни сочат, че държавният дълг се е увеличил с 957 милиона евро през първото полугодие на 2015г, което показва, че въпреки призивите и гръмките обещания, разходите в държавния бюджет не само не са намалели, но продължават да се увеличават, което неизменно води със себе си натрупване на бюджетни дефицити и държавни дългове.

Данните за нарастването на държавните разходи тревожи сериозно както бизнеса, така и редовия потребител, тъй като липсата на строга фискална политика ще наложи увеличаване на данъчната тежест към фирмите, с цел да се покрият загубите. За гражданите новината също е лоша, тъй като, ако държавата изобщо реши да свие разходите, то това ще бъде за сметка на някои социални плащания.

икономическа кризаСтатистиката сочи, че от началото на икономическата криза, която у нас настъпи през 2009г до момента, държавните разходи не са били коригирани към намаляване, каквито са били призивите на МВФ и редица родни икономически експерти. На практика, към свиване на разходите не е работено от страна на нито едно от правителствата, управлявали през периода 2009 – 2015г.

Българският бизнес е най-потърпевш от липсата на адекватно управление на финансите от страна на държавата, тъй като загубите се компенсират, чрез допълнителна данъчна тежест към фирмите от частния сектор. Неразумната държавна политика е основна причина за голяма част от междуфирмената задлъжнялост, довела до голям процент фалити в частния сектор.

За разлика от държавата, фирмите са свили значително своите разходи, като с това намалява и приходната част в частния сектор. Докато бизнесът реагира адекватно, намалявайки разходите си в различни насоки, то държавното управление действа точно обратно, увеличавайки бюджетния дефицит, а с това и държавния дълг на страната ни.

Нарастването на разходите в държавния бюджет се отразява негативно на бизнеса
4.3 (86%) 20 глас[а]

Още публикации