Според данни на БНБ за първи път лихвите по сделките на междубанковия пазар достигнаха отрицателни стойности , когато, ден след въвеждането на отрицателна лихва на свръхрезервите, те спаднаха до 0.3%. Това се случи на пети януари, като на следващия ден ставката беше променена на 0.09%.

Централната банка може да наложи отрицателна лихва на свръхрезервите, като размерът се определя от Управителния съвет на БНБ, според новата наредба за минималните задължителни резерви, поддържани от банките при БНБ. Свръхрезервите варират около 7 милиарда лева, което позволи, на последното си заседание БНБ да установи лихвата в същия размер, определен от ЕЦБ (европейската централна банка), който тя прие на последното си заседание за 2015г, през месец декември.

Статистиката сочи, че ефектът се е пренесъл бързо върху междубанковия пазар, тъй като това е процентът по реални сделки овърнайт, изчислен на база среднопретегателна стойност, валидна за всички сделки, включващи предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на българския междубанков пазар от представителна група банки.

финансови експертиСпоред финансови експерти, нивото на лихвите по сделки на междубанковия пазар ще се движи в диапазон 0 – 0.3%, като сделките на нива 0.3% са изиграли ролята на пазарен тест.

Аргументите са, че по този начин банките опитват до някъде да ограничат загубите, които биха понесли при отрицателни стойности на лихвите при свръхрезервите при БНБ.

Очаква се промените да успеят да раздвижат пазара, който от есента е замрял в очакване именно на тези стойности, но засега никой не може да даде твърди гаранции, че това ще се случи.

Според данни на БНБ, ежедневните сделки, включени в изчисленията на ЛЕОНИА са се възобновили едва сега – на 06 януари, когато е имало сделки на стойност 38милиона лева, след като операциите са секнали внезапно на 11 септемрви. В началото на 2015г ежедневните сделки нееднократно са надвишавали 70 милиона лева.

Отново според експерти е малко вероятно да станем свидетели на сделки при 0% лихва, което, ако изобщо се случи, ще бъде индикатор, че някоя банка се нуждае от пари.

За първи път лихвите по сделките на междубанковия пазар достигнаха отрицателни нива
4.55 (90.97%) 31 глас[а]

Още публикации