С драстичния спад на лихвените проценти при банковите кредити се очакваше бум на предоговаряне и рефинансиране на кредитите, отпуснати на българския бизнес, който е и основен потребител на заемни ресурси в банковия сектор. При спад на лихвите, достигащ до 2% за премиум клиенти, това се явява отлична възможност за облекчаване тежестта на лихвените разходи.

Причините родните фирми да не се възползват от тази възможност са комплексни. От една страна стоят системните проблеми в банковия сектор и сложните процедури, през които фирмите трябва да преминат, а от друга, като пречка за предоговаряне на кредитните задължения стоят натрупалите се негативи в кредитните досиета на фирмите, които не позволяват на банките да удовлетворят желанието на своите клиенти.

кредит за бзинесПоради спада в търсенето на кредитиране от страна на бизнеса се очаква банките да променят своето отношение към клиентите, отчитайки като недостатък бързото обявяване в несъстоятелност на голям брой от длъжниците.

Тези процедури се оказаха скъпи за банковите институции, поглъщайки средства за назначаване на синдици и охрана, поради което болшинството банки вече са склонни на повече компромиси в полза на кредитополучателите.

Според финансови експерти, към момента има засилен интерес от страна на чужди банки към отпускане на кредити за българския бизнес. Родните фирми, обаче предпочитат банките, опериращи на местно ниво, тъй като допълнителните разходи за консултиране и обслужване на заема от чуджи банки достига 1-2% от общата стойност на финансирането.

Към момента банките в Бъгария разполагат с достатъчна ликвидност и висок капитал, за да могат да отговорят на нуждите на своите клиенти. Ако нещо спъва процедурите по предоговаряне и рефинансиране на кредитите, то това е влошеното състояние на фирмите, изрязяващо се в свръхзадлъжнялост, лоши финансови резултати и влошена кредитна история.

Това е и причината за слабия процент предоговорени заеми, тъй като за фирмите с добри финансови резултати не е проблем да получат финансиране от банкови институции, но те представляват малък процент от общия брой кредитополучатели в страната.

Българските фирми се колебаят да предоговарят и рефинсират своите кредити. Защо?
4.5 (90%) 14 глас[а]

Още публикации