Според данни на Комисията за финансов надзор, около 90 хиляди български граждани са се прехвърлили към друг пенсионен фонд през първото полугодие на 2015г. Това прави едва 2% от всички клиенти на компаниите, което говори за спад с около 9%, в сравнение със същия период на 2014г, като общият размер на прехвърлените пари се равнява на 198 милиона лева.

Прехвърлянията се допускат едва веднъж годишно, като това става единствено по желание на осигурените лица, с тяхно изрично съгласие и нотариална заверка на подписите. Промяната на пенсионната компания става, след като осигурените лица се преместят от универсален, професионален или доброволен фонд в същия вид фонд на друго дружество, което да управлява техните пари.

спестявания на пенсионерНай-голям е процентът на осигурените лица, които са направили промени при универсалния си фонд, като броят на хората, които са се преместили в друго дружество за първите шест месеца на годината достига 80.4 хиляди души.

Универсалният пенсионен фонд е задължителен за всички осигурени лица, родени след 1959г, докато професионалният фонд, където е най-нисък процентът на прехвърлянията е задължителен единствено за хората, работещи при тежки условия на труд.

Данните показват, че най-голям отлив на клиенти е претърпяло дружеството КФН ‘’Съгласие’’, където броят на напуснали клиенти достига 8 хиляди души само за първите шест месеца на годината. При фонд ‘’Доверие’’ отливът на клиенти наброява 4 хиляди души, докато ДСК –Родина и ‘’Алианц България’’ отбелязват най-голям брой привлечени клиенти.

Експерти уверяват, че прехвърлянията не са свързани по никакъв начин с последните корекции на Кодекса за социално осигуряване, с които се дава възможност на осигурените в универсални фондове, при желание да се прехвърлят към Националния осигурителен институт и по този начин да останат изцяло в държавната система. Като причина за преместванията от една компания към друга се изтъкват по-изгодните условия, които се предлагат на гражданите.

Почти 90 000 българи са сменили пенсионния си фонд през първото шестмесечие на годината
4.48 (89.63%) 27 глас[а]

Още публикации