След направено проучване сред 1120 потребителя става ясно, че близо 35% от тях се възползват от ипотечния кредит. 28% от тези, които не използват такъв вид услуга, възнамеряват да кандидатстват. Разнообразни са причините, поради които участвалите в изследването, са посочили своя отговор. Ето и някой от тях, които навярно ще ви помогнат при вземане на решение.

Ниски лихви

Несъмнено ниските лихви са предпоставка за използваемостта на услугата. Преди да пристъпят към съществената част мнозина от кредитополучателите се вълнуват горещо от това каква стойност допълнително следва да заплащат към месечните си вноски, така наречените лихви, оскъпяващи техния кредит.

Друга част от анкетираните граждани заявяват, че водещо при тях е било годишния процент на разход. Това се счита като втори по важност показател, относно това защо да изберем ипотечен кредит. Преди една година на второ по важност място сред потребителите е било наличието на промоция по офертата.

Анкетирането дава като резултат, че процента на хората, които не са осведомени по какъв начин им е сформирана лихвата, намалява драстично. Най-често използваемите суми са между 25 000 и 75 000 лева. Потребителите настояват валутата да им бъде лева. Близо една четвърт от хората вземат кредити, които ще покрият 70 – 80% от стойността на техния имот.

Неползващи потребители

След проучването става ясно, че онази част от хората, които са заявили, че ще се възползват от ипотечен кредит, възнамеряват да извършат своето сравнение на базата на информацията в Интернет. Това, според тях, ще им даде най-добра яснота върху нещата, които ги интересува. Друга част от анкетираните заявяват, че ще посетят офис или клон, прилежащ към съответното дружество.

Разберете как най-лесно да изберете ипотечен кредит
4.55 (91%) 20 глас[а]

Още публикации