Какво е ЦКР?

Централен кредитен регистър или както масово е познат – ЦКР, представлява национална база данни, която следи наличните задължения на гражданите към кредитните организации.

Той се поддържа от Българска Народна Банка (БНБ) и именно на него в най-голяма степен базират оценката си при отпускане на бързи заеми небанковите кредитни компании, които предлагат скоростно одобрение при нужда от спешна ликвидност от страна на гражданите.

Информацията в него представлява систематизирана хронологична последователност на отношенията на гражданите с финансовите институции в страната, включително взетите и погасени или непогасени потребителски заеми.

Каква информация се съхранява в ЦКР?

 • Броя кредити на лицето, които се обслужват към настоящ момент;
 • Броя на дружествата, към които лицето има задължения;
 • Структурирана информация за взетите кредити и статистика за погасяването им;
 • Тип получен кредит според начина на получаване – кредитни карти, овърдрафт, ипотека, бързи заеми и други;
 • Тип получен кредит според времето за погасяване и настоящ момент според погасителния план – оставащи до 12 месеца, оставащи до 60 месеца, оставащи над 60 месеца
 • Състояние на дължимите кредити – обслужвани, необслужвани, под наблюдение или загуби;

При изискване на справка от Централния Кредитен Регистър вие можете да получите подробна информация за заемите си, но не и такава за кредиторите си, които запазват анонимен статус.

Какво значи лицензирана кредитна компания?

Небанковите кредитни компании, които предоставят бързи потребителски кредити в относително малки размери на гражданите следват строга процедура по лицензиране. Този тип лицензиране има за цел да гарантира, че дружествата ще следват законите и процедурите, докато държавата осигурява на хората прозрачни условия за кандидатстване за кредит.

Всяка лицензирана компания е оторизирана от БНБ (Българска Народна Банка) да предлага законно заеми на своите клиенти посредством документ, който доказва автентичността на фирмата и нейното право да оперира на българския пазар. Освен всичко останало така потребителите на този тип услуга могат и да се предпазят от незаконни лихвари.

Какво значи администратор на лични данни?

За да оперират законно на българския финансов пазар, небанковите кредитни дружества трябва да притежават съответния лиценз на БНБ. Този лиценз обаче изисква те да са оторизирани като администратор на лични данни, тъй като част от тяхната работа включва боравенето с клиентски такива.

Права за администриране на лични данни се получава след одобрение от страна на Комисията за Защита на Личните данни, която следи за изпълнението на Закона за Защита на Личните Данни.

Чрез подобно удостоверение, кредитните фирми гарантират сигурността на гражданите и техните лични данни. Това е едно от най-важните изисквания, за да бъде одобрена една компания да предоставя потребителки заеми в България.

Какво е ГПР (Годишен процент на разходите)?

Годишния процент на разходите по един заем или както често бива съкращаван ГПР представлява реалната цена на кредита. Той включва редица компоненти, които могат да варират според различните финансови дружества:

 • Лихва
 • Такси
 • Комисионна
 • Обезпечения
 • Гаранции
 • И т.н.

Реално погледнато ГПР е точното изражение на това колко ще ни струва да се възползваме от заем от съответната компания. Добра практика е при нужда от бърз потребителски кредит да сравним този компонент, за да изберем реално най-изгодния вариант за кредитиране, а не само да базираме своята оценка на лихвените ставки.