smilecredit

За компанията

SmileCredit е изцяло специализирана в онлайн кредитирането, предлагаща най-улеснената форма на регистрация и кандидатстване на своите клиенти. Удобството, което компанията предлага е възможността, заявлението за кредит да се подава само и единствено по интернет, което спестява разкарване до офиси и чакане на опашки пред гишетата.

SmileCredit е регистрирана кредитна организация от БНБ под номер BGR00313. Тя е лицензиран администратор на лични данни, регистриран от съответната институция (Комисия за защита на личните данни) с удостоверение номер 371033.

Условия за кандидатстване за бърз заем от SmileCredit

За да бъдете одобрени за бърз кредит е необходимо

 • Да сте гражданин на Република България;
 • Да притежавате валидна лична карта;
 • Да сте дееспособно физическо лице на възраст от 18 до 65 години.

Усвояване на кредита

 

Погасяване на кредита

Начините за погасяване на кредит са два, първия е по банков път на една от банковите ни сметки,
и втория на касите на Easy Pay.

Такси

В случай, че се възползвате от услуга, тип ‘’Бърз кредит’’, Вие следва да заплатите следните такси, неустойки и комисионни на компанията Smilecredit:

 • Административна такса в размер на 4лв при сключване на договора;
 • Допълнителна такса, в случай на забавено погасяване на кредита до 3 дни от датата на падежа, в размер на 30лв;
 • Допълнителна такса, в случай на забавено погасяване на кредита над 3 дни, в размер на 90лв.

Таксите, неустойките и комисионните, приложими към договори за ‘’Потребителски кредит’’ са, както следва:

 • Административна такса в размер на 4лв
 • Таксата за администриране на просрочен кредит за всяка отделна просрочена вноска е в размер: 20лв.
SmilecreditСумаСрок за погасяванеНачин на кандидатстванеНачин на получаване
Smilecredit 50лв. - 500лв. 15 дни - 30 дни
 • Онлайн
 • Банкова сметка
 • Easypay