provident

За компанията

Provident е дружество с ограничена отговорност, част от голямата британска международна компания „Интернешънъл Пърсънъл Файненс’’. Компанията има 130 годишен опит в отпускането на бързи кредити и оперира в 12 страни от Европа, а също някои части на Северна Америка и Австралия.

Дружеството е регистрирано, като администратор на лични данни и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. През 2013 година, Provident стъпва на българския пазар, където бързо добива популярност и печели голям брой доволни клиенти със своето професионално отношение и отговорност към тях и техните нужди. Дейността на дружеството е съсредоточена в отпускането на краткосрочни, малки кредити, за получаването на които не се изискват допълнителни обезпечения, банкови гаранции и поръчители.

Условия за кандидатстване за бърз заем

Условията, предлагани от Provident са напълно прозрачни, а изискванията към кандидатите – минимални. На практика необходима е само валидна лична карта, с която кредитополучателят се идентифицирате.

Усвояване на кредита

 

Погасяване на кредита

 

Такси

Предлагайки услугата ‘’Кредит у дома’’, Provident начислява такса за оценка на досие, която е в различен размер, в зависимост от размера на кредита, за който кредитополучателят кандидатства.

ProvidentСумаСрок за погасяванеНачин на кандидатстванеНачин на получаване
Provident 200лв. - 2,500лв. 189 дни - 420 дни
  • Посещение от консултант
  • Банкова сметка
  • Посещение от консултант