medium

За компанията

НетКредит предлага лесен начин за получаване на бърз кредит от всеки, който е попаднал в краткосрочна финансова криза. Голямо удобство при тази компания е, че тя предлага своите услуги изцяло онлайн. По този начин, без да напускате дома си можете да кандидатствате за кредитиране и да получите желаната сума по банков път или в брой на касите на Easy Pay.

Компанията притежава съответно изискуемите по закон лицензи, сред които такъв, издаден от БНБ за предоставяне на кредити на физически лица, както и оторизация като администратор на лични данни по ЗЗЛД.

Условия за кандидатстване за бърз заем

За да сте одобрени за бърз кредит, вие трябва да отговаряте на някой условия

 • Трябва да сте дееспособно физическо лице;
 • Трябва да сте на възраст от 18 до 65 години.

Усвояване на кредита

 

Погасяване на кредита

Погасяването на заем от Net Credit става по няколко начина, чрез превод по банков път и в офисите на EasyPay

Такси

Таксите и разноските във връзка с кредита, начислявани от NetCredit за услугите ‘’Кредит до заплата’’ и ‘’Кредит на вноски’’ са заложени в договора, който се подписва. Те са изцяло за сметка на кредитополучателя, като това са разноски по администриране и връщане на кредита, сред които:

 • Банкови такси и комисиони;
 • Такси на „Изипей“ АД.

Техният размер е посочен в действащата тарифа на съответния доставчик на услугата.

Също за сметка на кредитоплучателя са и всички разноски на дружеството по събиране на дължимите суми, като:

 • Пощенски разходи;
 • Телефонни разходи;
 • Съдебни и арбитражни такси;
 • Такси по обезпечаване на дълга;
 • Такси за вещи лица;
 • Адвокатски възнаграждения;
 • Такси за различни удостоверения и преписи и др.
NetcreditСумаСрок за погасяванеНачин на кандидатстванеНачин на получаване
Netcredit 300лв. - 1,500лв. 90 дни - 360 дни
 • Онлайн
 • Банкова сметка
 • Easypay