ferratum

За компанията

Ferratum България е част от международната кредитна компания Ferratum Group, оперираща в Европа, Нова Зеландия и Сингапур. Регистрирана, като финансова институция от БНБ и като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни през 2009г – компанията има правото да оперира на българския финансов пазар и да отпуска кредити на физически лица.

Условия за кандидатстване за бърз заем

Кандидатстването за бърз кредит става по няколко различни начина, сред които:

 • По Интернет;
 • По телефон;
 • В офис на компанията;
 • В офис на Net1;
 • В офис на Webbroker;
 • В офис на Creditour;
 • През Cashterminal.

За да кандидатства потребител за кредит от Ferratum е нужно:

 • Да е български гражданин;
 • Да има постоянна адресна регистрация;
 • Да притежава валидна лична карта;
 • Да е на възраст между 21 и 70 години.

Сериозен плюс за одобрение при кандидатстване е да имате положителна кредитна история, както и постоянни доходи. Изисква се също така предоставянето на гаранция по заема, като това може да бъде гарант, банкова гаранция или фирма, която да гарантира за изплащането на отпуснатия заем.

При кандидатстване пред Фератум за пари на заем е нужно клиента да предостави лице за контакт, което обаче не се явява поръчител или гарант по кредита, като подходящи се считат – пълнолетни близки ваши приятели или роднини с личен телефонен номер.

Усвояване на кредита

За да получат бърз заем от Ferratum е нужно кандидатите да изпратят копие на документ за самоличност, което е заверено с „Вярно с оригинала“. Усвояването на бързия заем може да стане в рамките на няколко минути след одобрението по следните начини:

 • По банкова сметка;
 • Офис на EasyPay;
 • Офис на Net1;
 • Офис на Creditour.

Погасяване на кредита

Погасяването на взетия от компанията кредит може да стане по следните начини:

 • По банкова сметка;
 • Офис на EasyPay;
 • Офис на Net1;
 • Офис на Creditour;

Такси

Feratum предоставя различни услуги, под формата на бързи заеми, при които изисква такса банкова гаранция, която е дължима на падежната дата, избрана от Кредитополучателя по време на кандидатстване за заема. Дължимата такса следва да се плати наведнъж, в срок не по-късно от датата, посочена във фактура изпратена до клиента от гаранта по сметката на Feratum Bank.

Дружеството, също така начислява допълнителна такса, в случай, че срокът на връщане на заема бъде удължен, съответно:

 • 10% от заетата сума, за всяко отделно удължаване със 7 дни;
 • 20% от заетата сума, за всяко удължаване с 15 дни;
 • 35% от заетата сума при удължаване с 30 дни.
FerratumСумаСрок за погасяванеНачин на кандидатстванеНачин на получаване
Ferratum 400лв. - 2,000лв. 90 дни - 360 дни
 • Онлайн
 • Банкова сметка
 • Easypay