Заеми от Cashcredit

За компанията

Кеш Кредит е една от небанковите финансови институции в България, специализирани в микрокредитиране. Тя разполага с регистрация от БНБ и е вписана като администратор на лични данни, опериращ законно на родния финансов пазар в областта на кредитирането. Официално компанията стартира своята дейност през 2011г.

Условия за кандидатстване за бърз заем

Компанията предлага бързи кредити, за които не се изисква доказване на доход.

Необходими условия:

 • Да сте български гражданин;
 • Да имате навършени 18 години;
 • Да притежавате валидна лична карта.

Съществуват няколко възможности за кандидатстване за кредит:

 • По Интернет – през сайта на компанията;
 • Във физическия офис на компанията;
 • В офис на Lafka
 • В офис на Handy
 • В Български Пощи
 • В офис на Mtel
 • В офис на Telenor Group.

Усвояване на кредита

При одобрение за отпускане на пари на заем е необходимо в рамките на 5 дни от датата на усвояване, в офис на компанията да бъдат представени поне 2 лица, които да гарантират платежоспособността на кредитополучателя. Ако това е проблем за клиента, то той може да предостави и банкова гаранция по своя заем.

Съществува и алтернативен вариант, при които не се налага да се предоставяе документи за доходи или гаранти по кредита. Ако не изпълните горните условия, то дружеството осигурява гаранция по заема чрез одобрена от нея компания, която гарантира заема. В случай, че клиентите изберат подобен вариант, те трябва да заплатят и таксите към гарантиращата кредита компания, които се добавят към месечната им вноска.

Всички клиенти, изпратили онлайн заявка могат да получат своя кредит само в офис на компанията, Български Пощи или в магазин от веригата Handy. Сумата по кредита се получава само в брой от офисите, в които са кандидатствали.

Погасяване на кредита

За клиенти на Кеш Кредит, това може да бъде направено в някой от офисите на компанията, всички обекти на Lafka или магазини Handy, както и на касите на Easy Pay. Ако потребителите са усвоили своя кредит в офис на Мтел, то вноската можете да направите в магазин на Мтел.

Кредитополучателите могат да погасят своите задължения и по банков път като за целта трябва да съобразите банковите сметки, които се различават за клиентите, усвоили заема си от Мтел, Telenor Group, Lafka, Handy, Български пощи и от офис на Кеш Кредит.

Имате възможност да изплатите кредита си предсрочно, като дължите лихва само за времето на неговото ползване. При подобно предсрочно погасяване Кеш Кредит си запазва правото да начисли законната такса от 0,5% върху, предсрочно погасената главница на кредита.

Такси

При кандидатстване, усвояване или внасяне на вноските по заема не се дължат никакви такси и комисионни, освен в случаите, когато не се предоставят доказателства за платежоспособност, както е посочено по-горе.

Изключение е законната лихва 0.5% по главницата на заема при предсрочно погасяване, както и таксата към компанията, която гарантира вашия заем, в случаите когато отсъстват гаранти или банкови гаранции.

CashcreditСумаСрок за погасяванеНачин на кандидатстванеНачин на получаване
Cashcredit 200лв. - 2,000лв. 30 дни - 540 дни
 • Онлайн
 • Офис на партньор
 • Офис на компанията
 • Офис на партньор
 • Офис на компанията