Кои кредитни институции отпускат кредит без поръчител?


Поради ниските доходи и високата безработица, кредитирането у нас е обект на постоянен интерес от страна на потребителите. Кредитирането, най-често е под формата на лизингово предоставяне на продукти, но все по-често българският потребител посяга и към пари на заем в брой, които да използва за други цели.

Кредитите от банкови институции са винаги обвързани с някаква форма на гаранция, относно обезпечаването на кредита, особено, когато заемът възлиза на по-голяма сума. При по-малките парични заеми, разбира се, банките отпускат и необезпечени потребителски кредити, но за целта остава изискването за доказване на висок постоянен доход, т.е., кандидатът за заем трябва да предостави валиден, безсрочен трудов договор.

Небанковите кредитори най-лесно отпускат потребителски кредити без поръчител, тъй като при тях лихвеният процент е по-висок, отпусканите суми са по-малки, а срокът на погасяване – по-кратък. Предимството при заем от типа ‘’Бърз кредит’’ е, че при някои компании дори не се налага доказване на доход, което опростява и ускорява значително процедурата по предоставяне на финансовата помощ.

Защо е по-добре да вземем кредит без поръчител?

Да намериш човек, който би се съгласил да стане гарант по какъвто и да е кредит е много трудно. На първо място, малко от хората, които познаваме ще се съгласят да се обвържат с договор за кредит, при риск, това да се отрази, по някакъв начин на финансовото им състояние.

На практика, малко от средностатистическите българи отговарят на изискванията на кредиторите или самите те не погасяват някакъв вид паричен заем. 

Да вземеш кредит с поръчител, те обвързва по неприятен начин с човека, решил да гарантира изплащането на твоя заем. Това означава да даваш обяснения, относно разходването на средствата и да изискваш неговото одобрение.

Да бъдеш независим и дори да запазиш дискретност около своите финансови дела е удобство, което повечето кредитополучатели търсят. Не е за подценяване и бързината, с която се отпуска потребителски кредит без поръчител. Поради липсата на допълнителни формалности, са максимално ускорени процедурите по кандидатстване, одобрение и отпускане на желаната сума. При липсата на бюрократични процедури, заемът може да бъде взет за много кратко време – от няколко минути до ден-два, в зависимост от условията и възможностите на конкретната кредитна институция.

За какви цели се взема кредит без гарант?

Потребителският кредит без поръчител обикновено възлиза на малка сума, като при различните институции, нейният размер може да варира от 100 до 10 000лв. Най-големи заеми без гаранции могат да си позволят банките, но при тях процедурата по одобрение и отпускане е доста по-тромава и сложна.

Стандартният потребителски кредит без гаранти се отпуска най-често при необходимост от средства за покриване на текущи нужди или при възникнали непредвидени спешни разходи. Такъв кредит може да получи както физическо лице, така и едноличен търговец или човек, упражняващ свободна професия. Заеми без поръчител се търсят най-много при краткосрочното кредитиране от небанкови кредитни институции.

Защо е по-добре да вземем потребителски кредит без поръчител?
4.4 (88%) 15 глас[а]

Още публикации

"Защо е по-добре да вземем потребителски кредит без поръчител?" е публикация на тема кредити, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от спешен заем. Ако откриете правописна грешка в "Защо е по-добре да вземем потребителски кредит без поръчител?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на Krediti.info.