Статистиката от последните години сочи, че българският потребител предпочита заемите, предлагани от небанкови финансови институции, вместо тези, отпускани от банките. Причините за това, фирмите за бързи кредити да увеличават постоянно ръста на отпуснати кредити са комплексни, но като цяло потребителите посочват като аргумент по-бързата и опростена процедура и по-бързото погасяване на дълга.

Банките, разбира се имат своите безспорни плюсове при отпускане на различни като вид и размер заеми и тук ще се спрем на основните плюсове на банковите кредити, за да посочим на колебаещите се потребители, кога банките са по-добрата опция при нужда от паричен заем.

По-ниски лихви

Лихвите по заемите, отпускани от банките са значително по-ниски от тези, които небанковите кредитори начисляват. Това е основен плюс на банковия сектор, тъй като оскъпяването на целия кредит е минимално, в сравнение с това при бързите кредити. Докато таванът на лихвите при малките кредитори, наложен от закона е 50%, то при повечето банки процентът варира около 10 за различните видове кредити.

Гратисен период

При някои продукти, банките предлагат дълъг гратисен период, през който не се дължат вноски нито по главницата, нито върху лихвата. Такъв продукт е студентският заем, при който изплащането на кредита започва до 10 години от изтичане на гратисния период, който приключва едва след завършване на обучението на кредитополучателя.

Дълъг срок на погасяване

Това за голяма част от потребителите не е положителен фактор, но при вземане на голяма сума от порядъка на 50 000-100 000 лв, погасяването на заема не може да стане светкавично. Дългият погасителен период дава възможност да се намали размерът на погасителните вноски, така че изплащането на заема да не предизвиква сътресения и особени финансови трудности.

Възможност за вземане на големи суми

Основната причина за вземане на заеми от банки е покупка или строеж на собствено жилище. Българинът обича да разполага със свой собствен дом и приема тази придобивка като инвестиция, а не като огромен разход, който ще бъде постоянна величина в живота на едно семейство за дълъг период от време.

Големите суми от порядъка на 20 000 и нагоре са основен приоритет на банките. Докато небанковите кредитори са запълнили нишата при микрокредитирането, то банките си остават без конкуренция при по-крупните парични заеми, независимо дали се отпускат на частни лица или корпоративни клиенти.

Максимална яснота, относно условията

Недоверието у малките кредитни компании се дължи в голяма степен на неясните и дори умишлено укривани условия при отпускането на кредити. При банките, всяко условие, на което клиентът трябва да отговори е залегнало в договора, който се предоставя, за по-подробно запознаване. Въпреки че използват сложна и често неразбираема терминология, банките, все пак си правят труда да информират своите клиенти, относно всеки аспект, свързан с вземането и погасяването на заема.

Възможност за вземане на кредит в чужда валута

Много често на кредитоползвателите се налага да вземат кредити от банки единствено заради възможността да ги усвоят в чужда парична единица – най-често в евро. При покупка на жилище или друг вид недвижима собственост цените обикновено са формирани в евро, а обменянето на български лева в тази валута често е по курс, който съвсем не е изгоден за клиента, особено когато става въпрос за сума от порядъка на 50 000 лв и повече.

Заеми от банки – кога са по-добрата опция?
4.56 (91.25%) 32 глас[а]

Още публикации

"Заеми от банки – кога са по-добрата опция?" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от пари на заем. Ако откриете неточност в "Заеми от банки – кога са по-добрата опция?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на сайта krediti.info.