Кой може да ви отпусне кредит без трудов договор?

Кредит, при който не се налага да доказвате наличие на постоянен доход, като прилагате валиден трудов договор може да ви отпусне единствено небанкова финансова институция. Познатите у нас фирми за бързи кредити онлайн са сред малкото кредитори, които могат да си позволят риска да отпуснат потребителски кредит с минимални условия по обезпечаване на заема.

Кредит без трудов договор можете да вземете както от офис на съответната компания кредитор, така и изцяло по интернет, като попълните онлайн формата за кандидатстване. Особеното при този вид кредити е, че те се отпускат за кратък срок на погасяване (максимум до 3 месеца) и сумите са значително по-малки от тези, отпускани от банките, като те много рядко могат да надвишат 1000 лева.

За кои потребители са подходящи кредитите без наличие на доказан доход?

За хората, които не могат да чакат

Кредит без трудов договор е създаден специално за хората, които искат бърза услуга.

Набавянето на документи може значително да усложни и забави процедурата, а както знаем бързите кредити се вземат най-често за покриване на спешни и неотложни разходи.

Всяка бюрократична спънка и забавяне обезсмислят идеята за бърз кредит, поради което фирмите кредитори са премахнали болшинството формалности, с цел да удовлетворят нуждите на своите клиенти.

За потребители без работа или регламентирани трудово-правни отношения

Много от работещите у нас нямат постоянна работа или са назначени на граждански, а не на трудов договор.  Немалък е и броят на работещите без да имат регламентирани трудово правни отношения със своя работодател, което отново би ги лишило от възможност да кандидатстват за краткосрочен заем. За тях кредитиране при минимални изисквания за доказване на доход е единственото решение за заем.

Какви документи се изискват при отпускане на заем без доказан доход?

Въпреки че кредитът, който сте избрали да вземете не изисква доказване на доход, все пак ще ви се наложи да предоставите на фирмата кредитор някои важни данни, като имена, ЕГН, номер на лична карта, домашен и и-мейл адрес, телефон за връзка и семейно положение, което се изисква от някои компании.

Независимо дали кандидатствате в офис на компанията кредитор, в пункт на партньор на фирмата или онлайн, вие трябва задължително да предоставите коректна информация, отговаряща на истината. Вашите данни ще позволят на кредитора да извърши проверка на кредитната ви история, въз основа на която, той ще вземе решение дали да отпусне или откаже заема. При одобрение, данните по договора за заем ще бъдат вписани в досието ви в Централния кредитен регистър към БНБ.

Кога не бива да вземате небанков потребителски кредит?

Когато решите да вземете, не само кредит без трудов договор, но какъвто и да е друг финансов заем е много важно да сте сигурни, че можете да изпълните условията по договора, т.е. да можете да погасите своите задължения в договорения срок. Ако не сте убедени, че издължаването няма да ви причини допълнителни неудобства и да влоши качеството на живот на вашето семейство е желателно да потърсите друг източник на средства или да намерите друго решение на паричните си проблеми.

За кои потребители е подходящ кредит без трудов договор?
4.55 (91%) 20 глас[а]

Още публикации

"За кои потребители е подходящ кредит без трудов договор?" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от лесен кредит. Ако откриете фактологична грешка в "За кои потребители е подходящ кредит без трудов договор?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на сайта krediti.info.