По ирония на съдбата, понякога хората, които най-много се нуждаят от пари най-трудно получават достъп до различните форми на кредитиране. Такъв е случаят и с микрокредитирането и с възрастните хора.

Доста често се оказва, че в България възрастните хора трябва да разчитат основно на близки и познати при финансови затруднения. За разлика от тук, в западните страни хората о третата възраст имат обичая при финансови затруднения да ползват услугите на фирмите за бързо кредитиране.

Много фирми не отпускат заеми на пенсионери…

Сериозен проблем е, че много фирми, които работят изцяло в сферата на бързото кредитиране, не отпускат микрокредити на хора над определена възраст. В различните фирми тази възраст може да варира в широки граници. Ако в една фирма тази възраст е 65 години, то в друга форма от същата сфера възрастовата граница може да е 75 години.

В трети фирми е подчертано, че ограниението не е по възраст, а се отнася конкретно до пенсионерите, тоест ако някой човек работи, дори и ако е по-възрастен, той може да си изтегли заем съвсем спокойно.

Проблемът са доходите…

В случая с възрастните хора проблемът се изразява в това, че в резултат от опустушителното десетилетно въздействие на социалистическия режим, българските граждани, особено по-възрастните, все още не могат да доближат жизнения стандарт на богатите западни страни, които никога не са преминавали през това.

Днес възрастните хора в България все още страдат от ниски доходи и именно това притеснява фирмите за микрокредитиране. Как може да задели някой пари за да погаси своите кредитни задължения, когато самият човек живее трудно и не му достигат пари за елементарни нужди.

Има и изключения…

На днешните пазари обаче, там където нещо липсва, то винаги находчиви бизнесмени заемат празната ниша по един или друг начин. Докато много фирми избягват да кредитират възрастни хора, то при други има разработени специални кредитни продукти, които са предназначени именно за по-възрастната част от потребителите.

Интересно е това, че дори и в България този модел на кредитиране насочен към по-възрастните хора намира приложение. Факт е, че хората от третата възраст стават все по-независими и след дълги години, в които възрастните хора традиционно винаги разчитаха на по-младите за подкрепа, новите поколения вече искат да бъдат независими и да не натоварват по-младите с грижите си, така че се създава една нова култура на микрокредитирането.

Малки заеми за хора с по-ограничени възможности…

Съвсем естествено, на фона на по-малките доходи на по-възрастните хора микрокредитите насочени към тях също са доста ограничени като размер. Основно се набляга на това, че пенсионерите могат да бъдат лесно изненадани от някоя неприятно голяма сметка и може да им се наложи да изтеглят малка сума, например 100 лева за плащане на неочаквания разход. В такива случаи възрастните хора знаят, че има фирми, които работят и с хора от третата възраст, предлагайки специални микрокредити именно за хората от тази група.

Благоприятни условия…

Характерно за бързите микрокредити, които са предназначени по-специално към хората от третата възраст е това, че обикновено те имат значително по-добри условия в сравнение с останалите кредитни продукти от типа на бързия заем.

По-добрите условия на първо място се изразяват с по-добри условия от гледна точка на лихвата. Тя със сигурност би трябвало да бъде по-ниска и това не е всичко. Често пъти и сроковете са по-продължителни за да могат хората да се издължат без да ги мъчи тежестта на дълга.

Освен това, впечатление прави и възможността задълженията да се погасяват под формата на много малки вноски. Това прави условията по микрокредитите за хората от третата възраст наистина конкурентни. Разбира се, не може да се отрече, че все пак лихвите остават значително по-високи от тези при банковите кредити, но все пак при малките размери на този тип заеми хората лесно могат да преодолеят този момент.

Онлайн или офлайн…

Все още при микрокредитите за пенсионери преобладава опцията за офлайн кандидатстването. Това означава, че повечето хора предпочитат да посетят лично избраната фирма за микрокредитиране и там да присъстват лично на цялата процедура.

Разбира се, броят на възрастните хора, които искат да изтеглят заем онлайн също значително нараства и до няколко години ще се изравни с нивата при останалите типове кредити, където клиентите са по-млади. Разликата към момента се дължи на това, че възрастните хора много често нямат достъп до интернет и това може да бъде за тях сериозна преграда ако трябва да се справят съвсем сами.

Възрастните хора и микрокредитите
4.6 (92%) 30 глас[а]

Още публикации

"Възрастните хора и микрокредитите" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от лесен кредит. Ако откриете фактологична грешка в "Възрастните хора и микрокредитите", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на този сайт.