Бързият кредит е специфичен кредитен продукт, който се предлага основно от фирмите за бързо кредитиране. Други наименования, с които е известен, са бърз заем до заплата, микро кредит и други подобни. Независимо под какво име познавате, бързия кредит може да бъде полезен продукт, стига да сте наясно защо точно го теглите.

Защо е създаден бързия кредит?

Бързият заем не е създаден за решаване на дългосрочни финансови проблеми. Ако смятате, че вашият случай е именно такъв, то най добре би било да се ориентирате към друг кредитен продукт и да избягвате бързото кредитиране. То по скоро е създадено с цел посрещане на малки по размер и неочаквани като характер разходи. Ако ви изненада неочаквана сметка, ако се случи забавяне на работна заплата, ако по някаква причина сте похарчили повече пари,

Има ли значение възрастта на кандидатите?

Докато за някои фирми възрастта на кандидатите няма значение, то в други фирми има специфични изисквания към възрастта на клиента. Не е рядкост да попаднете на фирма, която изрично е заявила, че не отпуска бързи заеми на младежи на възраст под определена граница, например 23 години, както и при по-възрастни хора, например над 70 години. Причината за тези възрастови ограничения всъщност са изключително финансови. Просто се счита, че хората под и над определена възраст имат по-ограничени доходи и това е средно статистически.

Какви са гаранциите при теглене на бърз заем?

Една от особеностите на бързите кредити е, че за разлика от банковото кредитиране, при тях няма нужда от поръчител. Гаранцията, че заемът ще се погасява сте си самите вие самите с вашия трудов договор. Тук е много важно да поясним, че трудовият договор не бива да е сезонен, а трябва да бъде постоянен. Това автоматично изключва някои групи хора, като например сезонно работещите в туристическата индустрия, които са заети само през летния или само през зимния сезон. Тук можем да споменем, че няколко от опериращите на българския пазар фирми за бързи кредити все пак позволяват да заведете със себе си поръчител, но масово тази практика не се прилага и не намира широка популярност.

Размерите на заемите

Бързите заеми най-често достигат по размер до около 400 лева. По тази причина те често се наричат микро кредити или кредити до заплата. Обикновено най-често теглените суми са около 200 лева, а хората най-често споделят като причина за тегленето на заема покриване на битови разходи. Макар че това не е обща политика, масово фирмите за бързо кредитиране се въздържат от отпускане на кредити в размер по-голям от минималната работна заплата. В изключително редки случаи някоя фирма може да си позволи да отпуска и по големи кредити, например 700. 800 или дори 1000 лева, но на фона на останалите фирми, тези са по-скоро едно изключение.

Сроковете за погасяване

Сроковете за погасяване на бърз кредит са кратки. Те варират от 2-3 седмици до няколко месеца. Съответно, фирмите при които заемите са по-малки като размер, заемите обикновено трябва да се върнат по-скоро, докато там, където заемите са по-големи може да има и по-продължителен срок на погасяване.

Начини на погасяване

Основно погасяването се извършва по банков път. То може да бъде под формата на еднократна вноска, с която накуп да заплатите цялата дължима сума заедно с лихвата, но може да бъде също така и на по-малки по размер и повече като брой вноски, което обикновено е по-лесно за потребителите. Не всички фирми имат толкова много опции. При някои има твърдо определени модели на погасяване и вие можете да избирате между 2 – 3 опции, докато при други всеки клиент може да настрои и създаде свой собствен продукт.

Лихвите

Лихвите могат да се различават от една фирма до друга. Освен това е могат да се отличават в зависимост от размера на заема, както и според срока на погасяване. Въпреки това, може да се каже, че като цяло лихвите са големи в сравнение  размера на кредита. Друга особеност при лихвата е, че ако не изплащате навреме вноските си тя може да се увеличи и да стане доста голяма, така че е добре човек да мисли предварително и да си направи сметката дали може да погасява задълженията си или не. Освен това, повечето фирми за бързо кредитиране имат и такса, която най-често е в размер на около 20 лева и която се заплаща съответно за обработка на документите.

При невъзможност за погасяване на задълженията

Ако по някаква причина възникне проблем във възможността ви да погасявате задълженията си, то задължително се свържете със служителите от кредитната компания, която ви е отпуснала заема. Имайте предвид, че ако действате разумно може да ви се предложи преструктуриране на заема и може да ви се позволи разсрочено изплащане или в по-лошия случай поне рефинансиране, което ще ви спести доста главоболия.

Всичко за бързия кредит
4.5 (90%) 20 глас[а]

Още публикации

"Всичко за бързия кредит" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от светкавичен заем. Ако откриете фактологична грешка в "Всичко за бързия кредит", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на този сайт.