Жилищното кредитиране е масово търсен продукт, не само у нас, но и в повечето страни по света. Липсата на достатъчно спестявания за покупка или построяване на ново жилище принуждава голяма част от младите семейства да се обърнат към финансова институция за заем, именно с цел покупка или построяване на нов дом. Тук основен кредитор са банките, тъй като небанковите институции не предлагат толкова големи заеми, с толкова дълъг срок на погасяване.

В търсене на дългосрочен заем за покупка или строеж на жилище, много потребители не знаят кои са изгодните условия, какво всъщност им се предлага и как да изберат правилно жилищен кредит, който ще отговаря най-добре на техните нужди и възможности. Тук ще ви предложим няколко примерни варианта на жилищен кредит, които да внесат повече яснота, относно тази дългосрочна финансова операция.

Жилищен кредит в лева или евро с фиксирана лихва за първите 10 години

Предимството на този вид жилищни кредити е, че през първите 10 години от неговото погасяване имате фиксиран лихвен процент. Лихвеният процент при заем, отпуснат в български лева е малко по-висок от този, изтеглен в евро, например ако фиксираната лихва за първите 10 години в лева е 5.90%, то в евро тя вероятно ще бъде около 5.80%.

След изтичане на първите 10 години, лихвата по кредита става променлива, като остава такава за целия останал период на погасяване. Ако жилищният кредит е със срок на погасяване 30 години, то през останалите 20 ще имате променлива лихва върху погасителните вноски. Един такъв кредит може да бъде още по-изгоден ако банката ви предложи следните допълнителни условия:

– Не начислява такса за одобрение

– Не налага наказателни лихви при предсрочно погасяване на заема при изплатени над 12 месечни погасителни вноски

– Предложи възможност за до 12 месечен гратисен период за погасяване на главницата от момента на усвояване на заема.

При този вид жилищен кредит ще трябва да направите застраховка Живот и Имущество за периода, през който е валиден договора.

Жилищен кредит в лева и евро с промоционален лихвен процент за първите две години

При този тип жилищни кредити имате фиксирана по-ниска лихва за първите две години от погасяването на заема и фиксиран годишен лихвен процент за останалите 28 години, когато срокът на погасяване е 30 години. Вие, също така получавате променлив лихвен процент за кредити в евро за останалия срок на погасяване.

Тук отново е важно да изберете банка, която не налага такса за предсрочно погасяване при погасени над 12 месечни вноски. И отново ще ви бъдат необходими застраховки ‘’Живот’’ и ‘’Имущество’’ за срока, през който е валиден договора.

Жилищен кредит за строителство

При този вид жилищен кредит получавате сума, покриваща на 100% стойността на вашия проект. Сумите се отпускат без ограничения за максималния размер на заема. При кредит за строителство може да получите 18 месечен частичен гратисен период до завършване на строежа. Максималният срок на погасяване на един такъв заем е 30 години, като той отново се отпуска в лева или евро.

Минималният размер на един такъв кредит е 5000 лева, а максималният се определя от пазарната стойност на имота, която трябва да бъде потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от съответната банка, при която кандидатствате за жилищен кредит. Минималният срок на погасяване на този кредит е 3 години.

Видове жилищни кредити – какво ще ви предложат банките?
4.43 (88.57%) 21 глас[а]

Още публикации

"Видове жилищни кредити – какво ще ви предложат банките?" е публикация на тема кредити, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от спешен заем. Ако откриете правописна или фактологична грешка в "Видове жилищни кредити – какво ще ви предложат банките?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на този сайт.