Бързите кредити се отличават с една своя много характерна особеност, а именно, че сумите, които се отпускат са сравнително малки. В голяма част от случаите, фирмите се придържат в размер, който да не превишава минималната работна заплата. Това говори, че този тип кредити са подходящи за масовия потребител, който в повечето случаи има сравнително ограничени доходи. По нататък ще се запознаем с лихвите на този вид кредити.

Макар, че повечето потребители рядко обръща внимание на това, бързите кредити се характеризират с доста висок лихвен процент. Това лесно остава незабелязано, защото дори и когато лихвата е внушително голяма, тя някак не се набива на очи, тъй като самата сума по кредита също е доста малка.

Има и още един фактор който рядко забелязваме, а именно че тази голяма лихва е дължима дори когато теглим кредит само за срок от 3 или 4 седмици. В сравнение с банковото кредитиране, фирмите за бързи кредити предлагат доста по-неизгодни условия.

Въпреки това редица техни особености ги правят предпочитани в някои ситуации, като например това, че при фирмите за бързо кредитиране на практика не е необходим поръчител, а ролята на гарант играе собствения ви трудов договор.

Това е приемливо, тъй като при малките размери на заемите, които фирмите за бързи кредити отпускат, работната заплата е напълно достатъчна за да може потребителят да погаси своите задължения.

Друго предимство при фирмите за бързо кредитиране е скорост, с която те могат да ви обслужат в случай на нужда. Бърз кредит може да бъде изтеглен дори и за по-малко от половин час, като тук разбира се става дума за часовете в работно време. Именно тази гъвкавост прави този тип кредитни институции предпочитани.

Още един плюс от страна на фирмите за бързо кредитиране е, че в доста случаи се предлагат трудно устоими оферти, които обещават безлихвено кредитиране. Това е така, стига да спазите всички срокове и особености по заема.

Нека дадем един пример: да предположим, че искате да изтеглите заем в размер на 200 лева. Крайният срок за погасяване е на 4-тата седмица. В договора обаче може да фигурира клауза, че ако успеете да върнете парите в рамките на 5 или 7 дни например, вашият заем може да бъде погасен без да дължите лихва.

Това разбира се държим да подчертаем е само примерна ситуация и всеки случай трябва да се разглежда индивидуално. В подобна ситуация, съвсем естествено, кредитополучателят ще се стреми да върне заема колкото се повече по-бързо, защото така има вероятност да спести лихвата.

От своя страна фирмата за бързо кредитиране, съвсем естествено, ще се надява потребителят да не успее да погаси заема в безлихвения период, а ще го погаси по-късно, според условията в договора, при което ще трябва да изплати и дължимата лихва.

Добре е да се обърне внимание дали се дължи такса и за кандидатстване, това е важен момент, защото много фирми за бързо кредитиране добавят към лихвения процент и таксата за кандидатстване с което дължимата сума се увеличава. Тя може също така да бъде удържана още в момента, в който потребителя тегли заема.

Важното за лихвите при бързите кредити?
4.44 (88.89%) 27 глас[а]

Още публикации

"Важното за лихвите при бързите кредити?" е публикация на тема финанси, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от лесен кредит. Ако откриете грешка в "Важното за лихвите при бързите кредити?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на нашия сайт.