Какво представлява потребителският кредит?

Потребителски кредит е вид паричен заем, отпускан от банка или небанкова кредитна институция, който да послужи за посрещане на определени нужди. Различното при този вид кредити е, че вземането на такъв не е задължително да бъде обвързано с поръчители, доказване на постоянен доход, предоставяне на гаранции и друг вид формалности.

Потребителският кредит, особено когато е взет от небанков кредитор и е с кратък срок на погасяване може да се вземе само за няколко минути, изцяло по интернет, като по този начин се спестяват не малко време и разходи на кредитополучателя. Погасяването на един потребителски кредит също е максимално опростено, което не може да се твърди за неговото оскъпяване, обаче.

За какво най-често хората вземат потребителски кредити?

Целите на един потребителски кредит могат да бъдат различни, като проучванията показват, че най-честите причини да се изтегли такъв са:

  • Енергийна ефективност – за ремонти на дома, които ще повишат енергийната му ефективност (смяна на дограма, саниране и подмяна на отоплителната/климатична инсталация)
  • Покриване на разходи по лечение – за погасяване на болнични разходи и за закупуване на медикаменти
  • Продуктово кредитиране – лизингово закупуване на стоки ( най-често битова техника и електроника)

Към кого хората се обръщат най-често при нужда от потребителски кредит?

Банките, със своите сложни и бавни процедури отдавна не са лидер при потребителското кредитиране. Данните сочат, че потребителите все по-рядко прибягват до вземане на големи суми с дълъг срок на погасяване, тъй като това намалява техните реални доходи за дълъг период от време.

Българският потребител предпочита, така наречените ‘’Бързи кредити’’, въпреки значително по-високото оскъпяване, поради 2 основни причини:

  • Максимално бързо получаване и връщане на заема
  • Липса на сложни процедури и документи, доказващи наличие на постоянен доход

Кое може да оскъпи един потребителски кредит?

Основната база, на която се изчислява оскъпяването на заема е ГПР (годишния процент на разходите), показващ реалната стойност на кредита. В него са включени както лихвата по заема, така и всички дължими от кредитоплучателя такси и комисиони, които могат да бъдат първоначални, месечни, седмични и др.

Процентът на ГПР се определя на база стойността на заема, спрямо срока на погасяване и броя на погасителните вноски. Колкото по-дълъг е погасителният срок, толкова по-висока ще бъде крайната стойност на кредита и обратно – заем с минимален срок на погасяване е най-изгоден за потребителя.

Нещо, което със сигурност ще повлияе на размера на един потребителски кредит е състоянието на кредитното досие на кредитополучателя. За рискови клиенти, такива, в чието кредитно досие фигурират данни за непогасени и просрочени задължения, общият ГПР, заедно с таксите и комисионите може да достигне максималния допустим размер на оскъпяване.

Някои небанкови кредитни компании предлагат потребителски кредити, без доказване на постоянен доход и без обезпечаване на заема, но решението за отказ или одобрение на заявлението винаги се взима на база кредитна история на кандидата, затова е важно да имате чисто кредитно досие, ако искате вашият заем да не бъде оскъпен допълнително.

На кои въпроси трябва да си отговорим преди да вземем потребителски кредит?
4.58 (91.54%) 26 глас[а]

Още публикации

"На кои въпроси трябва да си отговорим преди да вземем потребителски кредит?" е публикация на тема финанси, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от лесен кредит. Ако откриете правописна грешка в "На кои въпроси трябва да си отговорим преди да вземем потребителски кредит?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на сайта krediti.info.