Студентски кредит се отпуска навсякъде по света, като това е вероятно най-добрата инвестиция в бъдещето, което една финансова институция може да направи за страната си. Обучението на един студент поглъща не малко средства, като основно перо се явяват семестриалните такси на отделните учебни заведения, които се оказват непосилни за болшинството студенти.

От банка или от небанкова кредитна институция?

Както банките, така и небанковите кредитни институции имат своите клиенти сред обучаващите се. Разликата между двете се състои основно в размера на заемите, които те отпускат и в срока на погасяване. Докато за големи заеми, студентите се насочват директно към банките, то за малки суми, те се обръщат към фирмите за бързи кредити или казано накратко – банките отпускат заеми за обучение, а малките кредитори – за погасяване на дребни текущи разходи.

Какви са условията на банките при отпускане на заеми за студенти?

Банките предлагат много изгодни условия на студенти и докторанти, нуждаещи се от финансова помощ за своето обучение. Те се отпускат на студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на степен бакалавър/магистър или на докторанти за придобиване на съответната квалификация.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите са:

  • Да са студенти, преминаващи редовно обучение;
  • Да се обучават в родни висши държавни или частни училища;
  • Да са на възраст под 35 години към момента на кандидатстване;
  • Да не са прекъснали своето обучение, освен в позволените от закона случаи.

Какъв е размерът на банковия кредит за обучение?

Отпусканите от банките студентски кредити се формират на база общата сума от дължимите такси за обучение, които конкретното учебно заведение изисква за дадена квалификационна или научна степен. При този вид кредити, банките предлагат гратисен период за целия срок на обучение, през който не се дължат плащания по главница и лихва. Плащането на заема започва до 10 години от изтичане на гратисния период.

Лихви, такси и комисионни

Голяма част от банките отпускат студентски кредити без начисляване на такси и комисионни, обвързани с отпускане и управление на заема, включително липсва такса при предсрочно погасяване на заема. Лихвата обикновено е фиксирана за целия срок на погасяване и най-често е в рамките на 7%.

Кога студентският кредит от небанков кредитор е по-подходящ?

Голяма част от родните студенти и докторанти се обучават задочно, което им позволява да работят съвместно със своето обучение. Това ги лишава от правото да се обърнат към банка за отпускане на по-изгоден студентски кредит, но от друга страна, те не изпитват такава нужда, тъй като се самоиздържат, работейки.

Голяма част от студентите, обучаващи се у нас се обръщат към фирмите за бързи кредити, при спешна нужда от малък паричен заем, тъй като процедурата при тези институции е максимално опростена и позволява заемът да се усвои в рамките на часове. За студентите, разполагащи с постоянен доход тази услуга е по-удобна и към нея се прибягва само в екстремни ситуации.

Фирмите от набанковия сектор също предлагат студентски заеми без начисляване на такси и комисионни, включително при предсрочно погасяване на заема. При някои компании се предлагат дори безлихвени кредити на всеки нов клиент, а това прави услугата още по-примамлива и изгодна за студентите.

Студентски кредити – от банка или небанков кредитор?
4.38 (87.5%) 32 глас[а]

Още публикации

"Студентски кредити – от банка или небанков кредитор?" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от спешен заем. Ако откриете неточност в "Студентски кредити – от банка или небанков кредитор?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на този сайт.