Много от финансовите компании, предлагащи бързи кредити обещават безлихвен кредит, което буди недоверие у болшинството българи. Как е възможно една кредитна компания да се лиши от своята печалба, предлагайки заем при нулева лихва, при положение, че това ще намали нейните приходи?

Истината е проста – фирмите от небанковия сектор у нас са твърде много и всяка от тях се стреми да спечели клиенти, предлагайки услуга, която в краткосрочен план ще намали нейните приходи, но в дългосрочен ще ги повиши значително, привличайки повече доволни клиенти. Безлихвените кредити са реалност при една част от кредитните компании и уловка при друга, защото понякога се оказва, че липсата на лихва не лишава заема от оскъпяване.

Кои заеми са освободени от лихва?

Нито една кредитна институция от небанковия сектор не може да ви предложи безлихвен кредит при дългосрочното кредитиране. Тези промоционални услуги важат предимно за продукти като кредит до заплата и други краткосрочни потребителски заеми с фиксиран срок на погасяване. Обикновено тези кредити се предлагат за всеки първи кредит, а срока на погасяване често е по-малко от месец.

За да задържат спечелените клиенти и за да стимулират вземането на повече от един потребителски кредит, някои от компаниите кредитори предлагат напълно освободен от лихва заем, когато кредитите достигнат определен брой. Така например, освен всеки първи, често и всеки 7-ми или 8-ми кредит е безлихвен, като за целта е важно клиентът да е бил изряден при погасяване на всички предходни вземания.

Кои уловки е важно да избегнем?

Безлихвен кредит не се отпуска по презумпция от кредитните фирми от небанковия сектор. Промоциите важат при определени условия, като е много важно сроковете да се спазват стриктно. При кредит до заплата например, някои компании предлагат напълно безлихвен кредит, единствено в случай, че той бъде погасен в 15 дневен срок.

За много потребители не става съвсем ясно, че срокът започва да тече не от датата на усвояване на сумата, а от датата, на която клиентът е получил одобрение от кредитната компания. Макар, че този период обикновено съвпада при бързото кредитиране, понякога може да се получи разминаване в датите, а това ще лиши някои кредитополучатели от изгодна сделка.

В случай, че кандидатствате през онлайн платформата на фирмата кредитор и това се случи късно през деня е много вероятно да усвоите заема на следващия ден. Малък пропуск, като този дава основание на кредитора да ви начисли всички дължими такси и лихви, поради неспазване на условията на промоцията.

Много е важно също да следите на сайта на компанията дали въпросната промоция е все още активна, тъй като фирмата организатор на промоцията си запазва правото да я прекрати по свое усмотрение, без за целта да уведомява участниците  в нея. Съобщения за прекратяване или промяна в условията на тези промоционални услуги се поместват на сайта на конкретната фирма.

Не закъснявайте с погасителната вноска! Дори да мислите, че имате достатъчно време, може да се окаже, че банковият превод е изпратен със закъснение. В зависимост от своята натовареност, банките често забавят преводи, за които не е упоменато, че са спешни. Не чакайте последния момент или изберете друг, по-сигурен метод на разплащане, за да си гарантирате наистина безлихвен кредит.

Съществува ли наистина безлихвен кредит?
4.42 (88.33%) 24 глас[а]

Още публикации

"Съществува ли наистина безлихвен кредит?" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от светкавичен заем. Ако откриете правописна или фактологична грешка в "Съществува ли наистина безлихвен кредит?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на нашия сайт.