Спешна нужда от паричен заем може да сполети всеки, а особено в нашата страна, където разходите многократно надвишават приходите, това е доста често срещано явление. Все повече българи са принудени да прибягват до услугите на заложни къщи, тъй като там могат да получат бързо малка сума пари, без много формалности и излишни въпроси.

Практиката в заложните къщи е срещу залог (ценна вещ) да се отпуска парична сума с фиксиран срок на погасяване, след изтичането на който, в случай на непогасяване, залогът може да бъде продаден, с цел обезпечаване на отпуснатия финансов заем. Повечето заложни къщи, опериращи у нас работят в сивия сектор, което им позволява да действат против законовите разпоредби и да нарушават правата на потребителите. Ето 4 основателни причини да не използвате заложни къщи при нужда от пари на заем.

  1. Прекомерно високи лихви

Заложните къщи са класически пример за така нареченото ‘’Лихварство’’, при което печалбата се реализира изцяло от високата лихва по отпуснатия заем. Заложните къщи начисляват нереално високи лихви, надхвърлящи в някои случаи повече от половината от стойността на отпуснатия заем, като при просрочване от страна на клиента, тези лихви се увеличават.

  1. Мамят при оценката на заложените вещи

Много потърпевши от некоректните действия на заложните къщи сигнализират, че там се извършват системни измами с цената на техника, злато и други ценни вещи. Собствениците на този вид финансово кредитиране си позволяват да предлагат само една трета от реалната стойност на мобилни телефони, лаптопи, битови уреди и бижута. При златните накити често се предлага цена, която е с 30% по-ниска от реалната им стойност, предлагана в златарски ателиета и магазини за златни накити.

  1. Не издават разписка за заложената вещ

Потребителите често смятат, че касовата бележка е документ, удостоверяващ вида на заложената от тях вещ, но това е изцяло погрешно. Заложната къща е длъжна да опише заложената от вас вещ, заедно със серийния ѝ номер (в случай, че има такъв) в отделен документ, като ви даде дубликат, с който да получите обратно залога след погасяване на заема. При липса на разписка за заложена вещ не можете да докажете, че сте заложили именно нея и рискувате да изгубите скъп (в парично или емоционално измерение) предмет.

  1. Неясни договорни отношения

договор за кредитТъй като повечето заложни къщи действа на ръба на закона или изцяло в сивия сектор, те рядко предоставят ясни условия на своите клиенти. Възможно е да подпишете документ, който да ви постави в много неизгодна позиция и който да ви принуждава да изпълните условия, които не сте приели, подписвайки договора.

При нужда от бързи пари без много формалности, винаги можете да се обърнете към небанкова кредитна институция, като тук отново трябва да изберете много внимателно с коя компания се обвързвате , тъй като и при фирмите, отпускащи бързи кредити не всички компании са легални и коректни.

4 причини да не използвате заложни къщи при нужда от пари на заем
4.67 (93.33%) 18 глас[а]

Още публикации

"4 причини да не използвате заложни къщи при нужда от пари на заем" е публикация на тема финанси, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от пари на заем. Ако откриете грешка в "4 причини да не използвате заложни къщи при нужда от пари на заем", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на сайта Кредити.инфо.