Бързина на процедурата

Бързото отпускане на заема е вероятно най-голямото предимство на небанковите кредитни компании. Тъй като заемите, предлагани от тях имат за цел да послужат за покриване на спешни разходи, то бързината несъмнено е решаваща при избора на кредитор. Съкращаването на процедурата по кандидатстване и одобрение, дава възможност сумата да бъде отпусната в рамките на няколко часа, а това е възможно само, когато не се изискват много документи.

Липса на формалности

Набавянето на документи е свързано с посещение на институции и офиси, което не само губи време, но е предпоставка за много неприятни изживявания от страна на клиента. Всяка формалност, свързана с предоставяне на документи може да разколебае потребителя изобщо да поиска бърз кредит и така да го насочи към неблагонадежден източник на средства, каквито са лихварите и заложните къщи.

Възможност за хората без трудови доходи

Потребителите на краткосрочни заеми не винаги разполагат с постоянни трудови доходи, а те най-често се нуждаят от бързи финансови инжекции за погасяване на спешни разходи. Много от клиентите на кредитните компании са назначени на граждански, а не на трудов договор, което също би ги лишило от възможност да се възползват от услугата.

Удобство при получаване на заема

Когато не се изисква доказване на доход за отпускане на малък потребителски кредит е много по-удобно получаването на желаната сума. Повечето кредитни компании, опериращи на небанковия пазар предлагат възможност за кандидатстване по Интернет, което ускорява не само процеса на одобрение, но и механизма на отпускане на заема. Този вид заеми се превеждат по банков път и могат да се изтеглят от най-близкия банкомат в рамките на около 2 часа.

Какви са изискванията при отпускане на кредит без трудов договор?

Кредити без доказване на доход се отпускат при минимални условия и изисквания от страна на кредитната компания. От кандидатите се иска единствено да бъдат български граждани на възраст над 18 години, да предоставят валиден документ за самоличност или да попълнят коректно данните от този документ, когато ползват онлайн формите за кандидатстване. Друго изискване към кандидатите за бързи кредити е да отговарят на критериите за получаване на паричен заем. Макар и да не се иска доказване на доход, от кредитополучателите се очаква да бъдат надеждни платци, а това означава да нямат необслужени и просрочени задължения към други кредитори или доставчици на стоки и услуги.

Всяко просрочено плащане, както и заведени искове за непогасени задължения фигурират в кредитното досие на всеки потребител на кредити – банкови или от небанкова институция. Историята на всеки ползвател на кредити се съхранява за срок от 5 години в централния кредитен регистър към БНБ, откъдето фирмата кредитор черпи информация, на която се базира решението за отказ или одобрение на съответната кандидатура.

Кредити без доказване на доход могат да ползват абсолютно всички пълнолетни български граждани, като единственото условие е да се направи добра преценка на финансовото състояние, така че да не се допуска невъзможност да се погасява задълженията. Трайно безработни, нискоквалифицирани клиенти се намират в рисковата група, което може да се окаже причина кандидатурата им да бъде отхвърлена.

Кои са предимствата на бързите кредити без доказване на доход?
4.43 (88.57%) 21 глас[а]

Още публикации

"Кои са предимствата на бързите кредити без доказване на доход?" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от лесен кредит. Ако откриете неточност в "Кои са предимствата на бързите кредити без доказване на доход?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на Krediti.info.