Блог за бързи заеми

Кредитна компания или банка за кредит

Кога е удачно да изберем небанковите кредитни компании? При нужда от финансов заем сме свикнали да се обръщаме към банките, тъй като те са известни със своята стабилност и дългогодишен опит във финансовите операции. Стабилността на някои банки, обаче съвсем основателно можем да подложим на съмнение, а опитът и дългото присъствие на финансовите пазари съвсем…

Какво се прави за добра кредитна история

Какво е кредитна история? Всеки потребител на кредит, независимо дали е получен от банка или небанкова финасова инстиция фигурира в общата база данни на финансовите кредити към БНБ, наречена Централен кредитен регистър. В този регистър се съхранява редовно актуализирана информация както за кредитите, отпускани от кредиторите, така и за самите кредитополучатели. Казано накратко, всяко лице,…

Избора на бърз кредит

Нека не се заблуждаваме – финансовата криза се отразява на всични ни. Средствата никога не стигат, а сметиките се трупат и често дори се появяват непланирани разходи.