Бързите онлайн кредити са много бързо популяризиращ се продукт на българския кредитен пазар. Ако преди няколко години почти никой не беше чувал за онлайн кредити, то днес можете да се изненадате колко голям процент от всички кредити в страната се пада на тези заеми. Какво искат да знаят потребителите за тях и какви са истините и заблудите , това предстои да видим в следващите редове.

Колко са големи този тип кредити?

Наистина ли можем да изтеглим пари изцяло по интернет?

Действително, много хора се изненадват от перспективата да изтеглят онлайн кредит от това, че не е нужно да ходят никъде. Целият процес от кандидатстването до получаването на заема, а след това неговото изплащане могат да се извършат в онлайн среда.

Какви са сроковете?

Соковете за погасяване на бързите онлайн кредити са кратки. Те варират значително, като най-краткосрочните заеми се отпускат за срок от 1 или 2 седмици, а при най-дългосрочните можем да говорим за срокове от порядъка на 3, 6 или дори 12 месеца. Класическият случай на бърз онлайн кредит в една от най-известните в България фирми за бързи онлайн кредити е с максимален срок на погасяване до 3 месеца.

Какво трябва да се знае за лихвите?

Нека не се опитваме да гледаме на света през нереалистични розови очила и си кажем направо истината – компаниите за бързи онлайн кредити отпускат заеми срещу доста големи лихви. Тези лихви далеч надскачат лихвите, които банките искат по кредитите. Това обаче лесно остава извън обсега на вашето внимание. Причината? Много просто – кредитните компании специализирани в сферата на бързото кредитиране отпускат малки по размер заеми и дори големите лихви остават сравнително незабележими и потребителите често не им обръщат внимание. Освен това трябва да се знае, че лихвите често пъти могат да нараснат значително ако не погасите навреме своите задължения.

Какви гаранции ще искат от мен?

Гаранциите, които компаниите за бързи кредити изискват от своите клиенти са наистина много занижени. Обикновено е напълно достатъчно да покажете, че имате редовна работа и нормална по размер работна заплата. За разлика от кредитните продукти в банковия сектор, компаниите за бързи кредити не изискват поръчител за да изтеглите заем. Това се дължи в голяма степен и на това, че бързите онлайн кредити са в малки размери, които далеч не могат да достигнат размерите на банковите потребителски кредити.

Какво е предназначението на тези заеми?

Предназначението на бързите онлайн кредити е да решат проблеми от финансовата сфера, но единствено проблеми с временен характер, например неочаквано високи сметки или закъсняла работна заплата. Може да се изтегли подобен заем при неотложна нужда от ремонт на нещо у дома. Това поставя тези кредити в категорията “кредити до заплата”.

Всеки ли може да изтегли бърз онлайн кредит?

Всеки човек, който отговаря на условията може да получи бърз онлайн кредит. В повечето фирми за бързо кредитиране условията се свеждат до това да работите на постоянен трудов договор и да сте навършили 18 години. При други фирми може да изтеглите кредит ако не работите, но имате постоянен източник на доходи, например наем или пенсия. Възрастовите ограничения също могат да са малко по-различни. За някои фирми не е достатъчно да сте навършили 18 години, но има и по-детайлни изисквания.

Някои фирми не отпускат заеми на хора под 2 или 25 години, защото се счита, че тези хора са по-рискови поради по-нестабилното положение на пазара на труда за тях. Те често работят на срочни договори и могат значително по-лесно да останат без работа. При горната възрастова граница е същото. Някои фирми за бързи кредити отпускат заеми и на много възрастни хора, но други избягват да работят с пенсионери по причини, които са свързани с по-ниското равнище на доходите. Трети фирми пък са намерили едно средно положение и предлагат специални бързи онлайн кредити за пенсионерите, които се изразяват в по-ниски лихви, по-малки суми и цялостно по-изгодни условия.

Има ли някакви допълнителни изисквания?

Едно от важните условия за да изтеглите бърз онлайн кредит е да разполагате с банкова сметка, на която да ви бъде преведена сумата. Това е задължително условия, тъй като при онлайн бързите кредити се пропуска момента, при който човек обикновено посещава финансовата институция и реално цялото кредитиране, от кандидатстването, та чак до връщането на заема преминава онлайн.

Как се връща бързия онлайн кредит?

Както вече споменахме, бързия онлайн кредит се връща по банков път. Не е необходимо да ходите където и да е или да правите каквото и да било. Трябва да извършите превода на дължимата сума от вашата сметка към сметката, на която се погасяват задълженията към кредитната компания.

Основните въпроси на клиенти за онлайн кредити
4.69 (93.75%) 16 глас[а]

Още публикации

"Основните въпроси на клиенти за онлайн кредити" е публикация на тема финанси, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от бърз кредит. Ако откриете грешка в "Основните въпроси на клиенти за онлайн кредити", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на този сайт.