Краткосрочните потребителски кредити или както още са познати – бързите кредити се настаняват трайно в живота на българина. От началото на световната финансова криза до днес, все повече хора прибягват до услугите на небанковите кредитни компании, като нужда от свежи пари имат не само хората с ниски доходи и непостоянна работа, но и голяма част от семействата, принадлежащи към, така наречената средна класа.

Как се отпускат бързи кредити?

Самото име на услугата подсказва, че небанковите потребителски кредити се отпускат бързо. Това е и основно тяхно предимство пред банковите кредити, при които се следва една много бавна и сложна процедура, задължително свързана с предоставянето на много документи, сред които такива, доказващи висок, постоянен доход.

При бързите кредити се спазва една максимално опростена процедура, позволяваща на хора от различни потребителски категории да получат в много кратки срокове малка финансова помощ, с която да посрещнат някои текущи или внезапно възникнали разходи.

Ако в началото на бързото кредитиране у нас услугата беше най-достъпна за столичани, тъй като офисите на повечето компании действаха единствено на територията на столицата, то днес нещата стоят коренно различно.

С отварянето на офиси във всички градове на страната и с изграждането на мрежа от партньорски представителства, компаниите кредитори стигнаха до много по-широк кръг потребители. С въвеждането на онлайн кредитирането обаче, услугата е вече достъпна за абсолютно всички потребители, разполагащи с работеща интернет връзка.

Кои са потребителите на бързи кредити

Основната група потребители на краткосрочни небанкови заеми си остават хората с ниски доходи, тъй като те са най-нуждаещи се от допълнителни финансови средства. Въпреки по-високите доходи на жителите на столицата, статистиката показва, че голяма част от бързите кредити се отпускат именно в София, като съотношението на кандидатствалите в офис или по Интернет е в полза на онлайн кредитирането.

За какво вземат бързи кредити, живеещите в различните региони на страната?

Бързи краткосрочни заеми се вземат по различни причини, като могат да се обособят отделни групи, според това, за какво точно се използват парите. Докато живеещите в провинцията вземат заеми за покриване на текущи разходи, като битови сметки, покупки на стоки от първа необходимост или плащане на наем, то бързи кредити в София се вземат най-често за ремонти на дома, за почивки, екскурзии и покупки на битова техника и електроника.

Как можете да вземете бърз кредит в София

Столичани най-често се възползват от онлайн кредитирането, тъй като то им предлага най-голямо удобство, особено при динамичния начин на живот, който водят. Огромното наличие на банкомати и каси на Easy Pay също ги улеснява максимално при начина на получаване на заема. Въпреки безспорните предимства на онлайн услугата, не е съвсем малък броят и на кандидатстващите в офис на фирмата кредитор или в пункт на партьор на компанията.

В провинцията е по-голям броят на клиентите, вземащи заем в брой от финансов консултант на компанията-кредитор, който ги посещава у дома, а с присъединяване на Български пощи към компаниите партньори на някои от фирмите кредитори, все повече хора от малките населени места избират да вземат заем по този начин. Онлайн кредитирането в провинцията, обаче също набира скорост.

Намаляло ли е търсенето на бързи кредити в София
4.57 (91.43%) 21 глас[а]

Още публикации

"Намаляло ли е търсенето на бързи кредити в София" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от светкавичен заем. Ако откриете неточност в "Намаляло ли е търсенето на бързи кредити в София", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на Krediti.info.