Какво означава терминът ‘’лош кредит’’?

Като лоши кредити се разглеждат заемите, отпуснати от банките и фирмите от небанковия сектор, по които през последната година няма никакво движение, т.е. не се погасяват, съобразно подписания договор. Казано по-просто, лоши са всички необслужвани кредити, които финансовите институции са отпуснали на частни или корпоративни клиенти.

Какъв е ръстът на лошите кредити в страната през изминалата година?

По данни на БНБ ръстът на лошите кредити намалява през последните години, като най-висок е бил процентът в началото на световната икономическа криза, засегнала и нашата страна. Високият процент на необслужваните заеми през този период, според водещи експерти се дължи основно на значително по-големият дял на отпуснатите тогава кредити.

Продължилият твърде дълго икономически колапс доведе до драстичен спад в кредитирането, като най-голямо понижение отбелязват банките. При фирмите от небанковия сектор дори се забелязва растеж на процента отпуснати кредити, тъй като масовия потребител предпочита микрокредитирането пред дългосрочното погасяване на големи заеми.

Причините за спад на процента на лошите кредити, според наблюдатели са основно свитото потребление на парични заеми и прочистването на банковите портфейли. Голям процент от необслужваните кредити са продадени на колекторски фирми, а това безспорно се отразява на общия дял на заемите, по които няма движение.

Данните за последното тримесечие на 2016 г сочат спад на лошите заеми до 22.8%, като този процент последно е отбелязан през есента на 2014г. При потребителските кредити съотношението се запазва, както и при заемите, отпуснати на фирми, докато дялът на лошите жилищни кредити бележи лек ръст от 0.04% месечно.

Как да избегнем попадането в тази графа?

Много малък процент от кредитоползвателите реално и умишлено са попаднали в графа лоши кредити. По-голямата част от тях са имали твърдото намерение да следват условията по договора и да погасяват своя заем редовно и навреме. Причините за наличието на лоши кредити не само у нас, но и по света са комплексни, като за основен мотив се смята промяната във финансовото положение на кредитополучателя.

Съветът на финансовите експерти е да се прави много прецизен финансов разчет на приходите и разходите за периода, през който ще се погасява заема. Това намалява риска от невъзможност да се обслужва кредита, поради недостиг на средства. Свиването на потреблението или така наречените икономии са задължителни за всяко домакинство с кредит към банка или друга финансова институция.

Друг много важен фактор, който ще помогне за намаляване на риска от невъзможност да се обслужва кредитът е правилният избор на момента. Голяма част от потребителите на кредити не съобразяват моментното си финансово състояние и надеждността на своята работа с вземането на какъвто и да е вид паричен заем. Ако не сте сигурни, че ще разполагате с постоянен и сигурен доход през периода на погасяване, по-добре отложете вземането на заем за по-добри и сигурни времена.

Това, с което един лош кредит може да ви навреди е влошаване на кредитната ви история, което ще ви лиши от възможност да вземете нов кредит, с който да рефинансирате настоящия или ако такъв, все пак ви бъде отпуснат, той ще бъде предоставен при далеч не толкова изгодни условия.

Лоши кредити – кои заеми се смятат за такива
4.32 (86.32%) 19 глас[а]

Още публикации

"Лоши кредити – кои заеми се смятат за такива" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от светкавичен заем. Ако откриете грешка в "Лоши кредити – кои заеми се смятат за такива", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на нашия сайт.