За какво българинът най-често взема потребителски кредити?

Интересът към потребителските кредити у нас се увеличава с всяка изминала година, както сочат проучванията на няколко финансови институции. И при банките и при небанковите кредитори ръстът на потребителските кредити нараства, като разликата при двата източника на финансови помощи са в размера на отпусканите заеми и в сроковете на тяхното погасяване.

Според статистиката, българският потребител взема потребителски кредит най-често за ремонт на своето жилище. Почти 1/3 от кредитоплучателите са посочили ремонтът като причина за вземането на кредит. Докато при банковите институции тези кредити варират в размер от 1000 до 5000лв със срок на погасяване до 5 години, то при небанковите кредитни институции сумите са значително по-малки и с по-кратък срок на погасяване.

Около 20% от изтеглените кредити са за погасяване на стари задължения, а около 7.6% от тях са за покупка на автомобил. Тук отново предпочитан източник на кредита са банките, тъй като те предлагат по-дълъг погасителен срок и по-ниски лихвени проценти. 6.6% от заемите са взети за покупка на битови уреди и обзавеждане за дома, около 6% са за образование, 5.5% от заемите са използвани за лечение и едва 1.6% от тях са взети за почивка.

Кое определя размера на лихвата по кредита?

Данните сочат, че решаващо условие при избора на кредитор е размерът на лихвата по кредита, т.е. потребителите избират банка или небанкова институция по условията, които тя им предлага. Освен размера на ГПР (годишният процент на разходите) се вземат предвид и другите такси и комисиони, които могат да оскъпят допълнително един потребителски кредит.

Почти половината потребители (около 45%) избират заеми с кратък срок на погасяване именно, заради по-ниските лихви. Много от банковите институции предлагат фиксирани лихви при срок на погасяване една или две-три години, като не без значение са и промоционалните отстъпки, които се правят от някои институции в полза на лоялните клиенти.

Една от преференциите, които банките правят при отпускане на потребителски кредити са отстъпките за служители на фирми, които са клиенти на същата банка. Тези отстъпки могат да достигнат от 0.5 до 1%, в зависимост от това в коя категория е поставена съответната фирма. По-ниските лихви по кредити правят краткосрочните потребителски заеми по-лесно погасяеми, което позволява те да се отпускат при по-облекчен режим.

Кое може да повиши лихвата по един потребителски кредит?

Много от финансовите кредитни институции предлагат едни условия по потребителските кредити, но в някои случаи се оказва, че конкретен потребител не може да се възползва от тях. Най-честата причина за това е влошената кредитна история на конкретния кандидат, която го поставя в категорията на рисковите кредитополучатели.

Просрочени или необслужвани стари задължения се отразяват на кредитното досие на всеки един кредитополучател, а това дава основание на кредитора да наложи по-високи лихви при отпускането на нов заем. По-високите лихвени проценти служат като един вид застраховка за самия кредитор. Имайте предвид, че данните в кредитното ви досие се актуализират всеки месец, като се подават в кредитния регистър към БНБ от компанията кредитор. Това означава, че вашата некоректност към един кредитор ще бъде известна на всички останали при една рутинна проверка, след вашето кандидатстване.

Лихви по кредити – кое определя техния размер?
4.42 (88.39%) 31 глас[а]

Още публикации

"Лихви по кредити – кое определя техния размер?" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от лесен кредит. Ако откриете неточност в "Лихви по кредити – кое определя техния размер?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на сайта Кредити.инфо.