Бързите кредити са доста популярен инструмент за финансиране, а техният дял на фона на другите кредитни продукти бързо се увеличава. Обикновено този тип заеми се отпускат от небанковите кредитни институции, а броят на фирмите които се повяват на пазара главоломно расте. Но кой е големия печеливш и кой е губещ от всичко това? Полезни или вредни за хората са бързите кредити?

Кой тегли бъзи кредити?

Преди всичко останало, за да отговорим на въпроса кой пеели и кой губи от бързите кредити трябва да създадем профил на средностатистическият потребител. Това е мъж или жена на възраст в повечето случаи между 25 и 40 години. Обикновено средностатистическите потребител е човек с ниски доходи, като в не малко случаи живее с минимална работна заплата или с трудово възнаграждение малко над минималното. Обикновено хората със средни доходи доста по-рядко се възползват от тази услуга, а при хората с високи доходи тя просто не представлява интерес.

Лихвите

Когато знаем какъв е профилът на средностатистиеският кандидат за бърз кредит, редно е и да обърнем малко внимание на това какви са лихвите по този тип заеми. Макар че от една до друга фирма тези лихви варират, те могат да се обобщят с една дума – високи. Дори и да ви се струва, че бързите кредити имат ниски лихви, това не е вярно. Причината поради която можете да се заблудите е тази, че обикновено сумите по бързите кредити са много малки и това създава известно внушение, че лихвата не е толкова голяма. Представете си обаче каква би била лихвата в съотношение с кредита ако той не беше например 200 лева, а 20 000 например.

Размери на кредитите

Нека отделим един момент и на размерите на бързите кредити и на това колко са големи те. Обикновено хората са склонни да теглят бързи кредити в малки размери. Най-често теглените суми са от порядъка на около 200 или 300 лева. Имайки предвид това, можем да си дадем сметка, че потребителите на бързи заеми са хора с доста ограничени възможности, особено ако се има предвид и причината, поради която се отпускат заемите, а именно за да се плащат битови сметки и други подобни.

Големия печеливш

От това, което изброихме до тук изглежда така, че големият печелиш е небанковата кредитна институция, която отпуска заема. И докато това действително е така и на практика фирмите за бързи заеми почти никога не губят, можем да погледне нещата и от друг ъгъл.

Нуждата от бързи кредити

Съвременният натоварен начин на живот, в който всичко става по ден и час и където всяко закъснение ни създава грижи и главоболия, точното и акуратно плащане на сметките е нещо много важно. И не само това. Наемите, които плащат хората живеещи в чужди градове, също са допълнителна грижа, за която трябва да се мисли. На фона на всички тези грижи, е бива да се изключи вероятността от независещо от нас забавяне на работната заплата, както и от някоя непредвидено висока сметка. В този момент бързите кредити се оказват решаващи със своята полезност. Да, действително техните лихви не са ниски като процентно изражение на фона на заема, но все пак грижите които ни спестяват понякога са несравнимо по-големи.

Печели всеки

Истината за бързите кредити е, че от тях печели всеки. Ако ситуацията е такава, че за потребителя няма полза, то проблемът най-вероятно е този, че човекът просто никога не се е нуждаел истински от заема. Ето защо, следващият път, в който помислите за теглене на бърз заем просто си отговорете на въпроса наистина ли се нуждаете от него.

Кой печели и кой губи от използването на бързите кредити?
4.64 (92.86%) 14 глас[а]

Още публикации

"Кой печели и кой губи от използването на бързите кредити?" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от пари на заем. Ако откриете правописна или фактологична грешка в "Кой печели и кой губи от използването на бързите кредити?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на този сайт.