За болшинството млади български семейства е въпрос на време да изтеглят жилищен кредит. Плащането на високи наеми за зле поддържани малки жилища неизменно води до решението да се закупи или построи собствен дом, който ще погълне значителна сума, изплащана за дълъг период от време, но който, в крайна сметка ще създаде усещане за повече сигурност в дългосрочен план.

За българина е много важно да има дом, който е лично негов и който ще завещае на децата си след време, независимо на каква цена. Все пак простите сметки показват, че е по-добре да инвестираш една по-крупна сума за закупуване на собствено жилище, отколкото да се плащат постоянно нарастващи наеми за дом, непокриващ основните изисквания на домакинството.

Ако сте от хората, току-що създали семейство, на които предстои вземане на кредит за жилище, вероятно бихте желали да се запознаете с основните правила, съпътстващи тази услуга. Ето най-важното, което трябва да знаете за този вид кредити:

Каква е целта на кредита?

Много е важно да се знае каква ще бъде целта на жилищния кредит, защото този въпрос определя в голяма степен какъв ще бъде и неговият размер. Покупка, строеж, довършителни работи или ремонт – всички тези фактори определят каква сума ще ви бъде необходима, а от нейния размер зависи за колко време и как ще погасявате заема.

В лева или евро ще усвоите заема?

Това се решава на база как ще бъде заплатен имотът. Тъй като повечето цени на жилища у нас се формират в евро, повечето кредитоползватели избират заемът да им бъде отпуснат в тази валута, за да си спестят обмяна при неизгодни банкови курсове, които при една солидна сума може да се окажат изключително висок разход.

 

Срок на погасяване

Условията на болшинството банки са сходни по този показател. Максималният срок на погасяване на един жилищен кредит е до 30 години, когато се касае за покупка или строеж на нов дом, до 20 години, когато кредитът е нужен за довършителни работи и до 10 години, когато заемът е използван за основен ремонт на дома.

Обезпечение

При отпускане на жилищен кредит, банката ще поиска обезпечение, с което да се застрахова срещу невъзможност за обслужване на дълга. Това обезпечение е най-често под формата на ипотека върху недвижим имот, като това може да бъде новозакупеното жилище или друга недвижима собственост.

Какъв е лихвеният процент при заемите за жилище?

Лихвеният процент при жилищните кредити е отново сходен при по-голяма част от банките, като разликата между отделните институции е едва 1-2% в най-добрия случай. Процентът на лихвата върху цялата дължима сума в повечето случаи е малко под 5% за първите 20 години и в рамките на 5.3 – 5.5% при погасителен срок до 30 години.

Как става усвояването на кредита?

Опциите за усвояване на заема са еднократно превеждане или предоставяне на цялата сума в брой, както и отпускане на равни траншове, в зависимост от целите на жилищния заем. В много от случаите се предлага 6 месечен гратисен период по главницата.

Как се погасява жилищният заем?

Погасяването на всеки жилищен кредит става на равни, анюитетни месечни вноски или с намаляващи вноски, т.е. равни месечни вноски по главница и лихва. Допълнителните условия, които банките обикновено поставят са сключване на застраховки ‘’Имущество’’ и ‘’Живот’’ за периода на погасяване.

Жилищен кредит – какво трябва да знаем за него?
4.68 (93.6%) 25 глас[а]

Още публикации

"Жилищен кредит – какво трябва да знаем за него?" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от спешен заем. Ако откриете правописна грешка в "Жилищен кредит – какво трябва да знаем за него?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на нашия сайт.