Защо е възможно да вземем ипотечен кредит без доказване на доход?

Ипотечният кредит е вид потребителски кредит, при който предоставяме гаранция, обезпечаваща погасяването на дължимата сума, в случая – вид недвижимо имущество. Разликата между стандартния потребителски и ипотечния кредит е в размера на отпусната сума и срокът на погасяване. Ипотечният кредит може да бъде с много дълъг срок на погасяване (до 20 години), а размерът на сумата се определя на база пазарната оценка на обезпечението, като той може да бъде по-малък, но не и да го надвишава .

Да вземем ипотечен кредит, без доказване на доход е напълно възможно, тъй като ипотекираното недвижимо имущество обезпечава отпуснатия заем и по този начин не е от значение, дали разполагаме с висок, постоянен доход, с който да погасяваме месечните вноски. Ипотечните кредити дават възможност за ползване на допълнителни удобства и предимства, в това число – фиксирани и преференциални лихви.

Кои са предимствата на ипотечния кредит?

Основното предимство на ипотечния кредит пред стандартния потребителски кредит е значително по-високият максимален размер, който позволява с отпусната сума да се покрият по-крупни плащания и покупки. Ипотечният кредит най-често се ползва за:

– Ремонти или довършителни работи по дома

– Покупка на обзавеждане

– Подобряване на енергийната ефективност на дома

– Покупка на автомобил

– Финансиране на бизнес начинание

– Погасяване на кредити към други финансови институции

– Обучение

Дългият срок на изплащане на този вид заеми също е огромно предимство, тъй като дава възможност, задължението да се погаси без сериозни сътресения и драстично свиване на месечния бюджет.

Повечето ипотечни кредити се изплащат на фиксирани месечни вноски, като при предсрочно погасяване не се дължат допълнителни такси и комисиони.

Процедурата за отпускане на ипотечен кредит е сравнително лесна, като основно изискване е наличието на документ за собственост върху ипотекирания имот.

Друго важно предимство на този вид заем е възможността, сумата да се усвои в лева или евро, което позволява да се извърши директно плащане по банков път на определена покупка или разход, без да се извършва валутна обмяна, която би направила сделката по-неизгодна.

Кои потребители могат да си позволят ипотечен кредит без доказване на доход?

На практика, всеки български гражданин, пребиваващ постоянно в страната може да си позволи да вземе ипотечен кредит, без да предоставя документ за постоянни доходи, стига да разполага с недвижимо имущество, което да използва, като обезпечение по заема. Наличието на документ за собственост върху ипотекираното имущество, разбира се е задължително условие, като в него трябва да фигурират имената на кредитополучателя, кандидатстваш за заема.

Начините на погасяване на ипотечния кредит не се различават особено при различните кредитни институции, като единствена разлика може да се получи в размера на дължимата сума, тъй като различните кредитори предлагат различни условия – лихвени проценти, такси и комисиони. Обикновено ипотечният кредит се погасява на равни месечни вноски, включващи лихва и главница или на равни месечни вноски по главницата с намаляващи лихви.

Ипотечни кредити без доказване на доход
4.59 (91.76%) 17 глас[а]

Още публикации

"Ипотечни кредити без доказване на доход" е публикация на тема кредити, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от светкавичен заем. Ако откриете правописна грешка в "Ипотечни кредити без доказване на доход", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на този сайт.