Изплащането на бърз кредит следва някои най-общи принципи и особености. То може да се отличава от един случай до друг, но в края на краищата винаги се придържа в някакви най-общи норми. Ето какво приблизително можете да очаквате ако изплащате бърз кредит.

Изплащане на цялата сума наведнъж

Тъй като сумите по бързите кредити най-често са в малки размери, обикновено повечето фирми предпочитат да им се издължите наведнъж. Ако сте взели заем за 4 седмици, повечето биха предпочели да платите всичко под формата на една вноска на уречения в договора ден. Това обаче е само една от опциите и на лице има и други възможности.

Изплащане на сумата на вноски

Изплащането на вашия бърз кредит на вноски е нещо, което наистина чувствително ще облекчи вашите финанси. Макар че лихвите по бързите кредити са доста големи,все пак когато човек погасява задълженията си на малки вноски, то това значително облекчава положението. Така например ако имате да изплащате кредит и внасяте седмични вноски в малки размери, това ще е много по-лесно за вас, отколкото ако трябва да платите цялата сума наведнъж.

Най-честите срокове за погасяване

Сроковете за погасяване на бързите кредити са къси и далеч не могат да се сравняват с дългите срокове, които могат банките да ви предложат. Тъй като компаниите за бързи кредити работят основно с малки суми пари, това обяснява и кратките срокове.

Напълно реалистично е да очаквате срокове от порядъка на 3, 4 или 6 седмици. Поради своята краткосрочност, бързите кредити често биват наричани кредити до заплата. Разбира се, не се изключва и възможността да се отпусне заем за повече време, например 3 или дори 6 месеца, но такива случаи са по-редки.

При проблем с изплащането

Ако изпаднете в затруднено положение и не можете да изплатите кредитните си задължения, вие ще трябва да се свържете с кредитната компания. Поговорете откровено със служителите и опишете какво е положението ви.

Имайте предвид, че и за двете страни основната цел е всичко да се реши възможно най-бързо и безболезнено, така че винаги при проблем с възможността за погасяване на задълженията си би следвало да търсите съдействие при фирмата, на която дължите кредита.

– Преструктуриране

Както споменахме, преструктурирането е един от основните начини за справяне със ситуацията в случаите, в които възникне проблем с изплащането на заема. Основната цел на преструктурирането е да раздроби вашите задължения на по-малки части, с което вие ще можете да погасявате задълженията си по-лесно.

По-малките вноски често се оказват най-доброто решение, защото те оставят възможности и двете страни да се справят със ситуацията. От една страна, фирмата за бързи кредити ще получи всичко, което и се дължи, както и дължимите лихви в това число. От своя страна кредитополучателя ще се издължи коректно и няма да има проблеми свързани с непогасени задължения.

– Рефинансиране

Рефинансирането е вторият вариант за справяне със ситуацията при възникване на неплатежоспособност. Този вариант е по-неблагоприятен, защото създава дори още повече задължения за кредитополучателя. При този вариант докато погасявате своите задължения по първия заем, вие вече имате втори. Целта на това е да не се просрочват задълженията.

Какви са най-честите практики при изплащане на бърз кредит?
4.38 (87.5%) 16 глас[а]

Още публикации

"Какви са най-честите практики при изплащане на бърз кредит?" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от светкавичен заем. Ако откриете грешка в "Какви са най-честите практики при изплащане на бърз кредит?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на сайта krediti.info.