Изгодно ли е да вземем нов кредит, за да погасим стар такъв?

Голяма част от потребителските кредити в даден момент стават трудни за погасяване. По една или друга причина много кредитоплучатели стигат до невъзможност да обслужват един или няколко изтеглени заеми, поради което вземат решение да кандидатстват за нов (по-голям) кредит, с който да обединят предходните си вземания в един общ кредит.

Потребителски заем за рефинансиране на кредити е често срещано явление, всъщност проучване на Societe Generale Експресбанк показва, че цели 20% от потребителските кредити у нас се усвояват именно с тази цел – рефинансиране на едно или няколко предходни задължения. Дали тази стъпка е изгодна, обаче? Отговорът не може да бъде еднозначен, тъй като той се определя от редица фактори, като размер на дължимата сума, срок на погасяване, размер на ГПР и др.

Удобството на тази услуга се състои в това, че няколко заема могат да се обединят в един, с което се улеснява управлението на финансите, като цяло, но много рядко може да се говори за финансови ползи от един такъв ход, тъй като просрочените погасявания вече са влошили кредитното досие на ползвателя, поради което със сигурност ще му бъдат наложени по-високи лихви, такси и комисиони при отпускане на новия заем.

От къде можете да вземете потребителски кредит за рефинансиране на старо задължение?

При необходимост от потребителски заем за рефинансиране на един или няколко предходни кредита имате две възможности:

– Кредит за рефинансиране от банка

– Заем от небанкова кредитна институция

По-изгодни условия по един такъв заем могат да ви предложат банките, като това включва:

– По-ниска лихва по ГПР

– По-дълъг срок на погасяване

– По-ниска лихва при превод на заплата

– По-ниска лихва при осигурена гаранция/поръчител

Получавате допълнителна сума за текущи нужди или планирани разходи

Това, което може да направи един банков кредит по-неизгоден е нуждата от предоставяне на документ, с който да се докаже наличие на постоянен трудов доход, т.е. банката изисква да предоставите валиден трудов договор. Тъй като много потребители работят без да са назначени по трудов договор или нямат постоянна работа, за тях банковият заем става невъзможен, като вариант, поради което същите потребители се насочват към фирмите за бързи кредити.

Потребителският заем за рефинансиране от небанков кредитор със сигурност ще бъде значително по-неизгоден финансово за потребителя, но пък за сметка на това, той ще бъде отпуснат при много по-облекчен режим. В много от случаите не е необходимо да се предоставят гаранции, като деклариране на доход и осигуряване на гаранти, но това улеснение е свързано с повишаване на лихвения процент по заема.

Някои небанкови кредитни компании предоставят удобен кредитен калкулатор, с чиято помощ всеки кандидат за такъв заем може лесно да изчисли колко би спестил или изгубил, в случай че вземе нов кредит за погасяване на старо кредитно задължение. Калкулаторът показва оскъпяването на заема на база:

– Размер на годишния лихвен процент

– Срок на погасяване

– Брой на погасените до момента вноски

– Размер на наказателната лихва при предсрочно погасяване

На база тези данни, калкулаторът ще ви покаже какъв ще бъде лихвеният процент по новия (обединителен) заем, а заедно с това и размера на дължимите такси и комисиони по отпускане на кредита. Разликата между лихвените проценти на отделните компании и при отделните продукти е факторът, определящ един кредит за рефинансиране, като изгоден или значително оскъпен, поради което изборът на компания зависи изцяло от лихвения процент, предлаган от конкретния кредитор.

20 % от потребителските заеми са за рефинансиране на кредити
4.58 (91.61%) 31 глас[а]

Още публикации

"20 % от потребителските заеми са за рефинансиране на кредити" е публикация на тема заеми, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от спешен заем. Ако откриете правописна или фактологична грешка в "20 % от потребителските заеми са за рефинансиране на кредити", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на този сайт.