Добре познатите бързи кредити до заплата се характеризират с няколко много специфични за тях черти, които ги отличават от всички останали познати досега видове заеми. Изключително характерна особеност на заемите до заплата е това, че те се отпускат изключително лесно. На практика, критериите за достъп до тази форма на финансиране са толкова занижени, че почти всеки човек, който иска да получи заем може да бъде финансиран.

Какви са изискванията за получаване на кредити до заплата?

Основното и най-важно изискване за да получите кредит до заплата е наличието на работа. Ако сте на постоянен трудов договор и не сте имали в миналото проблеми по изплащането на кредита към дадената кредитна фирма, тя най-вероятно ще се съгласи да ви финансира.

Важен момент е да се обърне внимание на това, че е от значение типа трудов договор, който имате. Така например, повечето фирми са непреклонни пред изискването за безсрочен трудов договор. По този начин те автоматично отписват част от кандидатите за кредит, при които е налице друг тип трудов договор.

Често пъти откази получават работещите в туристическата индустрия, защото те често са със сезонна заетост. В това число спадат както работещите през летните месеци от годината в черноморските курорти, така и за заетите през зимата в зимните курортни центрове на България.

Може ли да бъде пречка ниската заплата?

Много хора се опасяват, че би могло да бъде пречка наличието на ниска работна заплата. Това притеснение обаче е неоснователно. Нека все пак да не забравяме, че заемите до заплата са предназначени основно за хора с ниски и в по-малка степен със средни по размер доходи. По тази причина би било лудост фирмите за бързо кредитиране да откажат заем именно на хора от целевата група за която са създадени.

Обикновено за тегленето на кредит до заплата не е от значение каква е кредитната ви история. Дори и ако в миналото сте имали проблеми и се е случвало да забавите вноски в изплащането на задълженията си при погасяването на банков кредит, то за фирмите за бързо кредитиране това не е от особено значение. За повечето от тях е важно единствено да сте коректни към съответната фирма и да не сте бавили погасяването на заем, който сте теглили конкретно от тях.

Колкото и да се вижда странно, критерии за отпускането на бърз заем в някои случаи може да бъде възрастта. Така например, някои фирми за бързо кредитиране отказват заем до заплата на кандидати за заем, които са на възраст под 25 или например 23 години.

Счита се, че хората от тази възрастова група имат по-нередовни доходи и съществува по-висок риск от средния за възникване на неплатежоспособност. Подобно е положението и с по-възрастните хора. Някои фирми за бързи заеми имат горна граница за отпускане на кредити и не работят с пенсионери или с хора над определена възраст, отново по същата причина.

Какви са критериите за получаване на кредит до заплата?
4.47 (89.41%) 17 глас[а]

Още публикации

"Какви са критериите за получаване на кредит до заплата?" е публикация на тема кредити, която има за цел да ви помогне да се справите по-лесно с предизвикателствата при нужда от лесен кредит. Ако откриете фактологична грешка в "Какви са критериите за получаване на кредит до заплата?", то можете да се свържете с нас използвайки онлайн формата за контакт на сайта Кредити.инфо.